skip to Main Content

Bly får ny atomvikt

Som tidigare meddelats så arbetar IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) nu med att ta fram nya atomvikter för olika grundämnen. De slutgiltiga resultaten kommer att publiceras senare under året men redan nu har organisationen publicerat sin revidering för bly.

Istället för den tidigare atomvikten, som låg på 207.2 ± 0.1, anges den nya som ett spann: 206.14, 207.94.

Anledningen till att vikten anges som ett intervall är de olika isotoper av bly som finns på jorden. Isotopsammansättningen, och därför atomvikten, är beroende av blykällan och är därför inte konstant runt jorden. Exempelvis är de tre tyngsta stabila isotoperna av bly på jorden slutprodukter från det radioaktiva sönderfallet av uran och torium (238U till 206Pb, 235U to 207Pb och 232Th till 208Pb).

De nya atomvikterna tas fram av IUPACs Commission on Isotopic Abundances and Atomic Weights, CIAAW. Om man behöver ett enskilt värde för atomvikten för bly rekommenderar de att man använder 207.2 ± 1.1.