skip to Main Content

Bror Holmberg-medaljen till Kristina Edström, Uppsala universitet

PRESSMEDDELANDE
Stockholm 1/2-2024

Pressmeddelandet i PDF-format.

Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi – Ångström, Strukturkemi
Foto. Mikael Wallerstedt

Professor Kristina Edström tilldelas Bror Holmberg-medaljen 2023.

Kristina Edström disputerade inom kemi vid Uppsala universitet år 1990. Hon är nu professor i oorganisk kemi vid Institutionen för kemi – Ångström samt chef för Ångström Advanced Battery Centre (ÅABC).

Hennes vetenskapliga profil är batterier och elektrodmaterial, inklusive litiumjon-, litium-luft- och natriumjonbatterier. Hennes forskning har bland annat berört nya anodmaterial och självreparerande batterier.

Under de senaste åren har Kristina Edström varit en nyckelperson i implementeringen av det stora europeiska forskningsinitiativet BATTERY 2030+. Hon var tidigare forskningsdekan vid Fakulteten för vetenskap och teknik samt ordförande för forskningsprogrammet STandUp for Energy.

Motivering:

Svenska Kemisamfundet har beslutat att tilldela professor Kristina Edström, Uppsala universitet, Bror Holmberg-medaljen för hennes framstående insatser inom svensk och internationell batteriforskning. Hon har varit en pionjär i användandet av röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS) för att dechiffrera struktur och sammansättning av funktionella fasgränser och gränssnitt i batterimaterial och med starkt ledarskap har hon synliggjort forskningsfältet och stimulerat till samarbeten over länder och disciplingränser.

Medaljutdelningen kommer att äga rum under Celsius-Linnéföreläsningarna vid Ångströmlaboratoriet,
Sonja Lyttkens, Uppsala universitet den 15:e februari 2024, kl. 14:30.

Bror Holmberg-medaljen utdelas som belöning för framstående kemiska forskningsinsatser. Medaljen skall utdelas vart tredje år men den må även, om särskilda skäl därtill föreligger, utdelas varje eller vartannat år.

Frågor och presskontakt:
Agnes Rinaldo-Matthis, kanslichef Svenska Kemisamfundet
agnes.rinaldo.matthis@kemisamfundet.se