skip to Main Content

Cellulosatråd lovande i elektroniska textiler

Med en vanlig hushållssymaskin syddes en elektriskt ledande cellulosatråd in i en textil. När tyget värmdes upp på ena sidan gav det upphov till en svag elektrisk ström. Foto: Anna-Lena Lundqvist, Chalmers.

Elektroniska textiler kan komma att bli väldigt viktiga i framtiden, bland annat inom hälso- och sjukvården där de skulle kunna användas för att monitorera hälsan. I textilindustrin är intresset stort för hållbara råmaterial, och när det gäller elektroniska textiler är den elektiskt ledande cellulosatråden en värdefull kandidat.

Det menar forskare från Chalmers, som lett arbetet med en ny studie där en cellulosatråd färgades in med ett elektriskt ledande polymert material och syddes in i ett tyg med hjälp av en vanlig symaskin. Resultaten visade att tråden kunde skapa en svag elektrisk ström när den textilen värmdes upp på ena sidan. Om den värmdes upp till 37 grader Celsius – den normala kroppstemperaturen hos människor – kunde den skapa 0,2 kilowatt. Enligt forskarna gav infärgningen cellulosatråden en rekordhög ledningsförmåga, som går att göra ännu starkare med hjälp av silvernanotrådar.

Ledningsförmågan fanns kvar även efter ett flertal tvättar.

Studien var ett samarbete mellan forskare från Sverige, Finland och Sydkorea. Den publicerades nyligen i den vetenskapliga tidskriften ASC Applied Materials and Interfaces.

För mer information: 

Länk till Chalmers pressmeddelande.

Länk till den vetenskapliga artikeln: Green Conducting Cellulose Yarns for Machine-Sewn Electronic Textiles