skip to Main Content

Chalmers: studie kan resultera i individanpassade kostråd

Rikard Landberg, professor i livsmedelsvetenskap, leder den nya studien SCAPIS2-HOME. Foto: Chalmers

Professor Rikard Landberg och hans kollegor vid Chalmers tekniska högskola leder arbetet i en ny studie med målsättningen att undersöka vad som är rätt kost vid rätt tillfälle för en viss person eller grupp. Resultaten kommer att bli en del av en unik svensk kunskapsbank. 

I januari startades en stor studie inom precisionsnutrition upp, ledd av professor Rikard Landberg vid Chalmers tekniska högskola. Syftet är att identifiera rätt kost för individer eller grupper för att främja hälsa och minska sjukdomsrisker. Forskningen är en delstudie inom den nationella SCAPIS-studien, som undersöker hjärt- och kärlhälsa samt lungfunktion för att förutsäga och förebygga sjukdomar.

Delstudien, SCAPIS2-HOME, kommer att inkludera 4 500 deltagare, från Göteborg och Umeå. Forskarna kommer att undersöka hur olika människor reagerar på samma måltider och identifiera biomarkörer för dessa reaktioner, vilket kan leda till mer individualiserade kostråd.

Studien är unik då blodprover kommer att tas av deltagarna själva hemma. Samarbeten med Harvard och MIT fokuserar på hur tarmbakterier påverkar kostsvar och hur metaboliter i blod kan fungera som biomarkörer.

Läs mer på chalmers.se.