skip to Main Content

Dags att nominera gymnasiearbeten till Gösta Lindners stipendium – deadline 18 april 2023

Stipendium kan ges för gymnasiearbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området och är inte bundet till att eleven går något speciellt utbildningsprogram eller inriktning. Arbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp.

För att kunna få stipendium ur fonden ska en nominering ske. Handledare/Lärare nominerar eleven eller elevgruppen i formuläret nedan. Nomineringen ska innehålla ett utlåtande från handledare, en kort sammanfattning av arbete (max en A4 sida), rapport över arbetet samt adress-/kontaktuppgifter till handledare och elever. Nomineringen ska vara kansliet tillhanda senast den 18 april 2023. Stipendiet kommer att utdelas under slutet av maj. Den totala prissumman är 10 000 kr. Läs mer här.

>> Till ansökningsformulären