skip to Main Content

Dags att nominera till kemiteknikpriset 2023

I år delas SKR:s kemiteknikpris ut för 19:e gången. Syftet är att belöna kemiingenjörer eller kemister som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Vi vill uppmärksamma personer vars arbete kan inspirera andra och visa på kemins många möjligheter. Kemiingenjörer och kemister verksamma inom alla ämnesområden kan nomineras.

Priset är en graverad silvertacka om 1 000 gram, som är tillverkad och skänkt av Boliden.

År 2022 gick priset till Anders Lorén, teknikchef på Green-On, för hans arbete med att utveckla en process för hållbar matproduktion. Tidigare pristagare är Stefan Lundmark, Principal Scientist vid Perstorp (2021), Ulf Ellervik, kemiprofessor från Lund ( 2020), Yariv Cohen, EasyMining (2019), Åsa Håkansson, Preem/Scania (2018) och Emma Lundberg, professor vid KTH och Science for Life Laboratory (2017). Här är mer information om Kemiteknikpriset och de senaste mottagarna.

Sista dagen att nominera pristagare är 1 dec 2023. Skicka ditt förslag med en kort motivering som beskriver varför personen ska få priset.

Till nomineringsformulär >> 

Priset delas ut under ett möte i början av 2023. Information om detta kommer senare.

Prisjuryn

Prisjuryn består av Ola Wallberg, Lunds tekniska högskola, Göran Lindbergh, professor i kemiteknik, KTH, Siv Engelmark, chefredaktör Kemisk Tidskrift och Agnes Rinaldo-Matthis, kanslichef Svenska Kemisamfundet (sammankallande). Juryns beslut kan inte överklagas.