skip to Main Content

Dalton ska lyfta fram nordisk oorganisk kemi

I en specialutgåva av tidskriften Dalton Transactions ska fokus läggas på oorganisk kemi från Norden.

Idag den 27 oktober gick Sektionen för oorganisk kemis möte The state and direction for Swedish inorganic chemistry av stapeln.

En av presentationerna hölls av Sascha Ott, professor vid Institutionen för kemi, Ångström, Uppsala universitet, samt ledamot i tidskriften Dalton Transactions redaktionsråd (editorial board). Han berättade att sektionen för oorganisk kemi i Svenska Kemisamfundet tillsammans med tidskriften har fattat beslutet att Dalton ska göra en specialutgåva med fokus på oorganisk kemi från de nordiska länderna.

Planen är att skicka ut inbjudningar till att publicera i utgåvan till utvalda forskare inom oorganisk kemi i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge runt årsskiftet 2021/2022. Listan på dessa forskare kommer att sättas ihop av gästredaktörer – en från varje land.

Sascha Ott påpekar att man är välkommen att skicka in en artikel oavsett om man blivit inbjuden att göra det eller inte.

Sascha Ott.
Foto: Uppsala universitet

– Vi kommer oundvikligen att missa vissa forskare i vår inbjudan, så det är fritt fram att skicka in en artikel till oss så länge den handlar om rätt ämne. Syftet är att vara helt inkluderande så vi vill täcka alla inriktningar inom oorganisk kemi.

Det är oklart när specialutgåvan kommer att komma ut men Sascha Ott tror att det kommer ta ungefär ett år.

– Det beror hur snabbt vi får ihop inbjudningslistan men när den har skickats ut så tar det nog ungefär ett halvår innan deadline, vilket följs av peer review, så det kommer säkert att ta ett år från det att inbjudningen skickas ut till att utgåvan är klar.

Syftet med initiativet från Sveriges sida är att öka synligheten internationellt för svensk oorganisk kemi. För Dalton handlar det om att hitta tillbaka till rötterna.

– Förut hade Skandinavien en egen kemitidskrift – Acta Chemica Scandinavica – men år 1999 bestämdes det att den skulle läggas ned och att den organiska kemin skulle ingå i tidskriften Organic and Biomolecular Chemistry, OBC, medan de oorganiska delarna skulle skötas av Dalton. Idag är det fortfarande så att för varje skandinavisk artikel som publiceras i någon av dessa tidskrifter så får de skandinaviska kemisällskapen en kompensation. Därför finns det också alltid en skandinavisk representant i Daltons editorial board. Sedan cirka fem år tillbaka är det jag.

Ändå blir det allt färre vetenskapliga artiklar från de skandinaviska och nordiska länderna som tar plats i Dalton.

– I redaktionsrådet hade vi redan börjat diskutera hur vi skulle kunna vara mer proaktiva och satsa geografiskt här när jag blev kontaktad av Henrik Pedersen, ordförande för Sektionen för oorganisk kemi, som var intresserad av att göra en specialutgåva om svensk forskning. Vi kom senare överens om att fokusera på hela Norden.

– Från Daltons sida tycker vi att det är synd att vi får så få artiklar från de länder som vi representerar. Vi hoppas att det här initiativet ska få oss tillbaka i medvetandet hos nordiska oorganiska kemister.

Text: Erika Lindbom Sierakowiak