skip to Main Content

De bjuder in till att zooma med en doktorand – Vill stärka intresset för kemi

Genom att erbjuda lärare att zooma med en doktorand i kemi hoppas fyra universitet på att kunna stärka intresset för ämnet hos gymnasieelever.

Upplägget i projektet ”Zooma med en kemidoktorand” är att intresserade gymnasielärare registrerar sig för en presentation av en utvald doktorand inom kemi. Sedan får lärarens elever delta på ett Zoommöte där doktoranden berättar som sin forskning, sin karriär och om de utbildningar som finns på deras respektive universitet.

Idén bakom projektet kläcktes under ett brainstormingmöte mellan Stockholms universitet och Kemilärarnas Resurscentrum, KRC.

Sue-Li Dahlroth.
Foto: privat

– Jag tyckte att vi borde börja med uppsökande aktiviteter för att öka intresset för kemi och KRC påpekade att vissa lärandemål inom kemin är svårare att uppnå i undervisningen, berättar Sue-Li Dahlroth, administrativ studierektor.

– Idén till Zooma med en kemidoktorand kom i början av pandemin, när många redan var vana vid Zoom, så det var bra tajming, tillägger hon.

Hösten 2020 genomfördes ett pilotförsök, där tre doktorander fick hålla en forskningspresentation över Zoom för varsin gymnasieklass.

– Vi fick superbra återkoppling så vi bestämde oss för att köra även på våren och nu har intresset växt ännu mer, berättar Sue-Li.

Nu i höst deltar förutom Stockholms universitet även Umeå universitet, Lunds universitet och Göteborgs universitet i projektet. Inför framtiden har även Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, anmält intresse.

Inför hösten har 37 doktorander förbundit sig att hålla samma presentation vid tre olika tillfällen. Förutom att de berättar om sin egen forskning och karriär så kommer de även att informera om de kemiutbildningar som finns på respektive universitet. Tidigare har vissa dessutom – via datorn – givit en rundtur på labbet och andra delar av sin arbetsplats.

– Det här är ett sätt att nå ut med information om vad kemi är, vad man kan arbeta med för frågeställningar och hur sådana jobb ser ut. För universiteten är det en möjlighet att väcka intresset för kemi och att visa upp sina utbildningar. För doktoranderna är det här ett sätt att lära sig att kommunicera om sin forskning.

Intresserade gymnasielärare kan se en lista på vilka zoomsessioner som erbjuds och registrera sig på en av dem via Zooma med en doktorand i kemi HT21 – Kemilärarnas resurscentrum.

Anmälan är öppen mellan 16 juni – 31 augusti och det är först till kvarn som gäller.

Text: Erika Lindbom Sierakowiak