skip to Main Content

De får Gösta Lindners stipendium 2021

Fyra elever på Erik Dahlbergsgymnasiet får Gösta Lindners stipendium.

Mottagare av Gösta Lindners stipendium 2021 är Adam Kimmehed, Uno Nyholm, Kalle Partanen och Alfred Tubbin från Erik Dahlbergsgymnasiet i Jönköping för deras arbete Termokromatisk bläck och dess principer.

Termokromatisk bläck är en grupp av substanser som växlar mellan att vara färgade och att vara färglösa. Det intressanta här är att färgen helt försvinner vid temperaturökning. I LCD-skärmar (Liquid Crystal Display) används en liknande princip men här är det en pålagd spänning över kristallerna som ger upphov till färgförändringen.

I sitt gymnasiearbete har eleverna försökt framställa flera olika substanser av termokromatiska bläck. Efter upparbetning och rening visade sig en av substanserna ha termokromatiska egenskaper.

Om Gösta Lindners stipendium

Svenska Kemiingenjörers Riksförening, SKR, är en sammanslutning av kemiingenjörer med teknisk bakgrund och leddes under en följd av år av tekn.lic. Gösta Lindner. I samband med hans bortgång 1985 instiftades en fond vars avkastning skall utdelas med syftet att stödja kemiintresset i samhället med extra betoning på tekniska tillämpningar. Dessa stipendier ska företrädesvis tilldelas elever i gymnasieskolan med också grundskoleelever har möjlighet att få stipendium.

Stipendium kan ges för det avslutande arbetet på gymnasieskolan eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området och är inte bundet till att eleven går någon speciell inriktning eller program. Arbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp.

Stipendiekommittén består av Michaël Grimsberg som sitter i styrelsen för Svenska Kemiingenjörers Riksförening.