skip to Main Content

Intervjuer med vinnarna av Wallenbergs kemipris 2024

Vi har tidigare meddelat att Wallenbergs kemipris delades ut för första gången i år (länk till Pressmeddelandet från 2024-04-11). Nedan följer intervjuer med lärare och elever från flera av de vinnande skolorna.

Priset delas ut till deltagare i den svenska delen av tävlingen Kemiolympiaden. De tio skolor där de tre bästa eleverna får flest poäng gemensamt i provomgång II vinner. Dels tilldelas eleverna en summa pengar men även kemiinstitutionerna från deras skolor får en prissumma

De tilldelas Wallenbergs kemipris 2024

Placering Skola Ort
1 Berzeliusskolan Linköping
2 Katedralskolan Växjö
3 Kitas gymnasium Göteborg
4 Erik Dahlbergsgymnasiet Jönköping
5 Katedralskolan Lund
6 Solna gymnasium Solna
7 Enskilda gymnasiet Stockholm
8 Östra gymnasiet Trångsund
9 P A Fogelströms gymnasium Stockholm
9 Polhemskolan Lund

 

Wallenbergs kemipris kommer att delas ut fem år i rad. Det delas ut av Svenska Kemisamfundet och sponsras av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

– Syftet med priset är att skapa en större bredd i Kemiolympiaden och att få upp intresset för att man kan tävla i kemi – även om ens poäng inte räcker till för att gå vidare till finalen så kan man ändå vinna någonting, berättar Cecilia Stenberg från Kemiolympiadsnämnden. Prisets syfte är alltså främst att öka intresset för Kemiolympiaden och att stimulera att fler skolor och elever deltar. Sverige behöver också fler unga som blir intresserade av att fortsätta plugga kemi.

Läs mer om Wallenbergs kemipris 2024 och se vilka elever som går vidare till Sverigefinalen av Kemiolympiaden här.

Berzeliusskolan kammade hem förstaplatsen

De tre elever från Berzeliusskolan som fick flest poäng var (fr.v.) Markus Farnebäck, Hannes Niklasson och Alexander Ledin. Tillsammans fick de flest poäng av alla tre-i-topp på de deltagande skolorna. På bilden syns de tillsammans med sin kemilärare Jesper Svartz. Bilden togs under en prisceremoni i april.

FRÅGOR TILL LÄRAREN
Vad betyder det för er att skolan och era elever vann?
– Att vi vann Wallenbergs kemipris 2024 känns både ärofullt och väldigt stimulerande, säger Jesper Svartz. Det skapar extra engagemang att fortsätta bedriva kemiundervisning på en hög nivå. Eftersom Berzeliusskolan vunnit skoltävlingen av Kemiolympiaden de tre senaste åren var det extra roligt att vi kunde vinna även i år när det i och med Wallenbergs kemipris dels fått mer uppmärksamhet och dels innebar en prissumma till vår kemiinstitution. Men roligast var ändå att våra duktiga elever fick en prissumma som för en gymnasieelev var betydande. Det är roligt att kunna belöna duktiga elever.

Har du något tips till andra kemilärare? Hur skapar man ett intresse för kemi hos unga?
– Nästan alla barn och ungdomar har enligt min erfarenhet ett intresse för att ta reda på hur saker och ting fungerar och reagerar. Ämnet kemi är det ultimata ämnet för att med laborativt arbetssätt skapa och behålla den här upptäckarglädjen men även för att förklara hur ”allt” fungerar. Man ska som lärare inte underskatta betydelsen av att kunna ge riktigt bra kemiska förklaringar och på gymnasienivå är det dessutom bra att kunna sin matematik! Goda ämneskunskaper hos läraren är en bra förutsättning om eleverna ska lyckas.

– En annan viktig aspekt är att kunna ge en bredare bild av kemin än den som finns i kemiboken genom att ge riktiga exempel från tillverkningsindustrin, läkemedelsindustrin eller från moderna kemisk analyser.

 

Plats 2: Katedralskolan i Växjö

Katedralskolan Växjö. Foto: Anne Sandblad

Eleverna (fr.v.) Allan Ismail, Anton Vrigborn och Alexander Mossblad kammade hem andraplatsen för Katedralskolan i Växjö.

– Det är viktigt att de duktiga eleverna får utmaningar. Vi har även extrakemi för intresserade elever, helt frivilligt och utan prov, berättar deras kemilärare Anne Sandblad. Det viktiga för att skapa ett intresse för kemi är att fånga elevernas intresse tidigt och låta dem utveckla det de tycker är roligt och det de är bra på. Jag tror också att det är viktigt att de på gymnasiet får jobba med kemi utöver den vanliga undervisningen.

ELEVERNA OM KEMI

– Kemi är mer konkret än exempelvis fysik, kommenterar Anton Vrigborn. Man ser till exempel färgförändringar eller att det bildas gas.

Anton blev intresserad av naturvetenskap tidigt. Han berättar att han gillar att förstå ”saker från grunden” och sedan bygga på med mer kunskap.

Allan Ismail säger att han gillar kemi för att ”han är bra på det”. Kemin blev roligare när matematiken tog en större del i den. Från mellanstadiet till och med högstadiet deltog han i en mattetävling för högstadieelever och år 2022 representerade han Sverige i den internationella naturvetenskapliga olympiaden European Olympiad of Experimental Science, EOES, i finalen i Tjeckien.

– Under Kemiolympiaden i Lund blev jag lite avundsjuk på de elever som går spetsutbildningar. De berättade om coola laborationer som tar flera timmar att utföra, berättar han.

 

Plats 3: Kitas gymnasium i Göteborg

FRÅGOR TILL LÄRAREN

Vad betyder det för er att skolan och era elever vann?
– Det betyder mycket för skolan att våra elever lyckas i olika tävlingar. Vi har många duktiga elever och vår ambition är att undervisningen ska ligga på en hög nivå. Att eleverna lyckas är givetvis ett gott tecken, säger Johan Grudemo, kemilärare på Kitas gymnasium.

Har du något tips till andra kemilärare? Hur skapar man ett intresse för kemi hos unga?
– Vi försöker väcka intresse med hjälp av avancerad undervisning och möjligheter för eleverna att göra bra resonemang om hur materia fungerar. Intresse väcks när eleverna kan göra bra resonemang och upplever att de förstår.

 

Plats 5: Katedralskolan i Lund

Bilden visar de vinnande eleverna Erik Ekberg och Jiachen Mi. En ev vinnarna, Jacob Stelling, var inte närvarande vid prisceremonin.

Hagar Hammam är lektor och utvecklingsledare i kemi vid Katedralskolan i Lund vars elever kammade hem femteplatsen i tävlingen.

FRÅGOR TILL LÄRAREN
Vad betyder det för er att skolan och era elever vann?
– Att vi vann skapar mycket glädje och inspiration för både lärare och elever att även tävla nästa år. Eleverna motiveras av tävlingsmomentet och att det dessutom finns pris att vinna. Chanserna att få ett pris ökas när det finns både lagpris och individuellt pris. Eleverna tycker det är mycket häftigt att kunna tävla med sina kunskaper i kemi. Kemiolympiaden gör detta möjligt.

Har du något tips till andra kemilärare? Hur skapar man ett intresse för kemi hos unga?
– Som kemilärare är vi mycket glada över att kunna stimulera våra duktiga elever med utmanande kemiska problem. Eleverna får möta många olika typer av frågeställningar i Kemiolympiaden och ser att kemiska kunskaper är viktiga för att kunna förstå och lösa många problem i vår omvärld. Att tävla i kemi skapar intresse för ämnet. Vi försöker organisera så alla elever som läser på naturvetenskapsprogrammet och som vill tävla, kan ställa upp i Kemiolympiaden.

 

Plats 6: Solna gymnasium, Solna

De elever som tog hem Wallenbergs kemipris till Solna gymnasium var (fr.v.) Markus Skogman, Yasamin Rigi och Elisabeth Ghebrealfa.

FRÅGOR TILL LÄRAREN
Vad betyder det för er att skolan och era elever vann?
– Det är en betydande framgång som visar att undervisningen på naturprogrammet håller hög kvalité och att våra elever kan konkurrera på nationell nivå inom ämnet kemi. Det är också tydligt att skolans satsning på att stödja högpresterande elever ger resultat och bidrar till en stimulerande lärandemiljö där de uppmuntras att nå sina högsta ambitioner, säger Aniko-Szidonia Sipos, lärare i kemi och biologi på Solna gymnasium.

Har du något tips till andra kemilärare? Hur skapar man ett intresse för kemi hos unga?
– Arbeta experimentellt! Det engagerar de flesta elever och ger en djupare förståelse för kemiska processer. Uppmana eleverna att ta kontakt med forskare – det är mycket enklare än vad man tror. Det är dessutom viktigt att stå emot betygspressen – glädjedödaren i vårt arbete. Fokusera på att utveckla elevernas förmåga att tänka kritiskt och kreativt i naturvetenskapliga sammanhang. Slutligen: fortbilda dig! Undervisningen blir mer effektiv om man är aktiv i sin egen inlärning.

 

Plats 7: Enskilda gymnasiet, Stockholm

 

De vinnande eleverna från Enskilda gymnmasiet, fr.v. Ella Svensson, Sigrid Hall och Noel Landin.

FRÅGOR TILL LÄRAREN
Vad betyder det för er att skolan och era elever vann?
– Det är fantastiskt roligt att det gick så bra för våra elever i kemiolympiaden. Vi hoppas att deras fina resultat ska inspirera andra elever på skolan, säger Tessie Borg, kemilärare vid Enskilda gymnasiet.

 

Plats 8: Östra gymnasiet, Trångsund

 

Eleverna Ida Démoulin, William Jonsson och Elias Zaniol var de tre elever från Östra gymnasiet i Trångsund som tilldelades Wallenbergs kemipris 2024 (plats 8). Med på bilden är även Maria Erös (programledare på Naturvetenskapsprogrammet på Östra gymnasiet) och Saied Ghods (ämnesansvarig lärare Kemi).

Bilden togs under en ceremoni i matsalen på Östra gymnasiet. Maria och Saied delade ut diplom och blommor till eleverna i laget och Saied fick dessutom ta emot blommor och diplom för kemisektionens räkning. Bilden är tagen i ”Nobeltrappan” på Östra gymnasiet.

FRÅGOR TILL LÄRAREN
Vad betyder det för er att skolan och era elever vann?
– Kemipriset är en fin utmärkelse både för skolan och för eleverna, säger Saied Ghods. Det ger eleverna en känsla av stolthet och erkännande för deras prestation och förståelse i ämnet. Det här är ett bevis på elevernas och skolans framgång och kompetens inom kemi. Det kan också leda till mer uppmärksamhet kring skolans prestationer och locka intresse från potentiella elever, föräldrar och sponsorer.

Har du något tips till andra kemilärare? Hur skapar man ett intresse för kemi hos unga?
– Genom att använda laborationer och experiment för att göra kemin mer konkret och levande för eleverna – att se till att de får möjlighet att utforska och upptäcka kemiska fenomen genom att själva få göra experiment och observationer, att visa hur kemin finns runt omkring oss i vardagen och att koppla kemiska principer till exempel från matlagning, kosmetika, medicin, miljöfrågor och så vidare. Detta gör ämnet mer relevant och engagerande för eleverna.

 

Delad plats 9: P A Fogelströms gymnasium, Stockholm

De vinnande eleverna, fr.v. Olof Arevång, Felix Borelius och Klara Bragesjö Björkén

Delad plats 9: Polhemskolan i Lund

Eleverna fr.v. Elias Garmland, Evyn Staver, Katarina Hjorth(ämneslagsledare och lärare i kemi), Wille Larsson.

FRÅGOR TILL LÄRAREN
Vad betyder det för er att skolan och era elever vann?
– Det betyder jättemycket, särskilt eleverna som ser att det lönar sig med kunskaper i kemi och att anstränga sig och engagera sig. För oss som skola är det en morot att fortsätta planera och engagera eleverna i att delta i kemiolympiaden och att vi rustar dem med goda kunskaper i kemi! säger Nitsa Kiriakidou Kazemifar, biträdande rektor samt lektor i kemi på Polhemskolan Lund.

Har du något tips till andra kemilärare? Hur skapar man ett intresse för kemi hos unga?
– Genom att göra det lilla extra och själv vara engagerad och synliggöra hur roligt och inspirerande det är. Det sprider sig hos eleverna och de känner sig sedda och stärkta i sina nya kunskaper.

 

Vi på Svenska Kemisamfundet vill återigen gratulera de duktiga eleverna!