skip to Main Content

De fick årets Nobelpris i medicin eller fysiologi

David Julius och Ardem Patapoutian. Foto: skärmdump från förkunnandet av Nobelpriset.

Klockan 11:30 i förmiddags tillkännagav Nobelförsamlingens sekreterare Thomas Perlmann att årets Nobelpris i medicin eller fysiologi ska delas lika mellan de två forskarna David Julius och Ardem Patapoutian “för deras upptäckt av receptorer för temperatur och beröring.”

David Julius föddes i New York år 1955 och är i dagsläget professor vid University of California, San Francisco. I slutet av 1990-talet bestämde han sig för att försöka hitta vilken receptor på nervceller som binder till capsaicin – det ämne som gör att man känner hetta när man äter chili.

Tillsammans med sina kollegor skannade han igenom ett bibliotek av DNA-fragment från olika gener som uttrycks i nervceller som reagerar på smärta, värme och beröring och lyckades hitta en gen som kodade för receptorn TRPV1, som binder till capsaicin.

Ardem Patapoutian föddes i Libanon år 1967. Han är nu professor vid Scripps Research samt investigator vid Howard Hughes Medical Institute. Hans upptäckt handlar om hur nervceller uppfattar mekaniska stimuli, som beröring. Med hjälp av celler som avgav en elektrisk signal när man petade på dem med en mikropipett kunde han och hans kollegor hitta en gen som var avgörande för cellernas förmåga att känna tryck. Det ledde till upptäckten av den tryckkänsliga jonkanalen Piezol och senare även Piezo2. Båda dessa receptorer reagerar när cellmembranet utsätts för ökat tryck.