skip to Main Content

De fick flest rätt på Tips-tolvan

checkbox

I samband med Berzeliusdagarna får stipendiaterna varje år ett erbjudande om att vara med i en tävling som går ut på att svara på tolv flersvarsfrågor. De tio som hamnade i topp i år fick ett eget exemplar av Ulf Ellerviks bok Livet, Kärleken och Döden hemskickat till sig.

De tio främsta 2021 var:

 • Pontus Thuresson, Polhemskolan
 • Aaisha Almasri, De La Gardiegymnasiet
 • Gabriella Nilsson, Tingsholmsgymnasiet
 • Leen Alayoubi, Prins Wilhelmgymnasiet
 • Sara Ali Awad, Angeredsgymnasiet
 • Umair Zabihullah, Hultsfreds gymnasium
 • Nellie Karlsson, Osbecksgymnasiet
 • Jonathan Hult, Osbecksgymnasiet
 • Joud Ghazal, Prins Wilhelmgymnasiet
 • Karoline Andersson, Klara Teoretiska Gymnasium

De tre svåraste frågorna var (facit finns längst ned):

1) SVÅRAST (32 procent svarade rätt)

Du ska titrera ett prov med cirka 0,10 mol/dm³ natriumacetat till ekvivalenspunkten för att bestämma provets koncentration. Vilken syra med koncentrationen cirka 0,10 mol/dm³ kan vara lämplig att ha i byretten och vilken indikator kan vara lämpligast att använda?

 • a) ättiksyra och rödkålssaft
 • b) saltsyra och BTB
 • c) svavelsyra och BTB
 • d) saltsyra och fenolftalein
 • e) saltsyra och rödkålssaft

2) NÄST SVÅRAST (42 procent svarade rätt)

Vid reaktionen i den vanligaste typen av termitblandning oxideras aluminium till Al₂O₃ och Fe₂O₃ reduceras till järn. Reaktionen är kraftigt exoterm och det bildade järnet är i flytande form. Vad är inte sant om denna termitblandning?

 • a) Den kan användas för att svetsa järnvägsräls
 • b) Den kan användas för att svetsa under vatten
 • c) Aluminiumpulver kan bytas ut mot zinkpulver
 • d) Den är häftig och värd att pröva i ett gymnasielaboratorium
 • e) Järnoxiden kan bytas mot krom(VI)oxid

3) (52 procent svarade rätt) Vilket av följande ämnen kan man inte tänka sig i en väldoftande deodorant?

 • a) linalool
 • b) trimetylamin
 • c) limonen
 • d) geraniol
 • e) skatol

 

Rätt svar på frågorna: 1.e), 2. d), 3. b)