skip to Main Content

De fick Kemiska Sällskapet i Uppsalas Stora Pris

Fr.v. Bhagya Kolitha. Foto: Privat / Anh Vu Foto: privat

I år har styrelsen för Kemiska Sällskapet i Uppsala, KSU, efter nomineringar utsett Anh Vu och Bhagya Kolitha att båda få mottaga KSUs Stora Pris för bästa examensarbete i kemi.

Handledare för Anh och Bhagya har varit Kumari Ubhayasekera vid Analytisk kemi, Institutionen för kemi, BMC, Uppsala Universitet.

Priset delades ut den 15:e december 2021.