skip to Main Content

De ska representera Sverige i naturvetenskaplig olympiad

I år byter European Union Science Olympiad, EUSO, namn till EOES – European Olympiad of Experimental Science.

– Vi tycker att det nya namnet representerar vad tävlingen handlar om på ett bättre sätt än det gamla. Allt annat är som det varit förut, det är bara namnet som ändrats, kommenterar Jonas Forshamn, landskoordinator för de svenska lagen.

I EOES tävlar högstadie- och gymnasieelever som är 16 år eller yngre mot varandra i tre deltävlingar där de ska lösa problem inom kemi, biologi respektive fysik. Varje deltagande land får delta med två tremannalag.

Förra året gjorde pandemin att tävlingen fick ställas in men nu är planen att den ska gå av stapeln igen, men denna gång i digital form.

Genom en inhemsk tävling som hade 27 finalister har de sex elever som ska representera Sverige valts ut. De ska alla delta på ett träningsläger som äger rum i Göteborg under vecka 16. Där kommer de att få öva på olika grundläggande laboratorietekniker som pipettering, titrering och mikroskopering så att de vet hur de ska gå till väga vid tävlingstillfället. Efter lägret kommer det att bestämmas vem som hamnar i vilket lag, beroende på intresse och labbvana.

Årets värdland för EOES är Ungern men tävlingen kommer att genomföras digitalt så de enda resorna blir inom respektive land. De svenska deltagarna kommer att få resa till Stockholm för att nyttja labben på Vetenskapens Hus, som samägs av Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Lagen kommer få varsitt labb att arbeta i.

Öppningsceremonin äger rum på söndagen den 9 maj, tävlingen pågår  10-11 maj och den 14 maj är det avslutningsceremoni där samtliga tävlande kommer att få en medalj i antingen guld, silver eller brons, beroende på hur arbetet med att lösa uppgifterna har gått.

Alla deltagande kommer i slutänden få en medalj för sin insats men i slutet av maj ska EOES förkunna vem som får guld-, silver- respektive bronsmedalj.

De representerar Sverige i EOES i maj 2021:

  • Arvid Ekberg, Donnergymnasiet, Göteborg
  • Lawan Fatfullah, Procivitas Gymnasium Malmö, Malmö
  • Hugo Markstad, Lerbäckskolan, Lund
  • Linda Nordmark, VRG Djursholm, Danderyd
  • Love Offrell, Malmö Borgarskola, Malmö
  • Vilmer Ylisuvanto, Dalängskolan, Lidköping