skip to Main Content

De tar plats i ledningen för IUPAC

Just nu pågår IUPAC:s (International Union of Pure and Applied Chemistry) 51:a generalförsamling. Mötet inleddes med valet av en ny vice president samt en skattmästare för organisationen. Dessutom valdes fem nya utvalda medlemmar ut till organisationens Bureau.

Efter tre omröstningar valdes Ehud Keinan från Israel ut till ny vice president för IUPAC. Han lämnade därmed även sin roll som vald medlem i IUPACs Bureau.

Wolfram Koch från Tyskland valdes ut till ny skattmästare.

IUPACs Bureau består av organisationens president, vice president, generalsekreterare, skattmästare, den tidigare presidenten, presidenter för IUPACs olika divisioner samt av tio valda medlemmar som väljs ut av IUPACs ledande råd (Council).

Slutligen ägde en omröstning om fem nya valda medlemmar till IUPACs Bureau rum. Valet föll på Hemda Garelick, Ken Sakai, Zhigang Shuai, Laura McConnell och Zoltan Mester. Det innebär att dessa valda medlemmar kommer att sitta i IUPACs Bureau från och med 1 januari 2022:

  • Ghada Bassioni (Egypten)
  • Mei-Hung Chiu (Kina/Taipei)
  • Petr Fedotov (Ryssland)
  • Hemda Garelick (Storbritannien)
  • Laura McConnell (USA)
  • Zoltan Mester (Kanada)
  • Gloria Obuzor (Nigeria)
  • Bipul Behari Saha (Indien)
  • Ken Sakai (Japan)
  • Zhigang Shuai (Kina/Beijing)