skip to Main Content

De tilldelas postdoc stipendier från Bengt Lundqvists Minne

Victor Garcia Vazquez och Allan Starkholm.

Victor Garcia Vazquez disputerade vid institutionen för organisk kemi vid Stockholms universitet med avhandlingen “Development of new synthetic methodologies for the synthesis of highly functionalized organic molecules from allylic substrates and enol derivatives” Stipendiet från Bengt Lundqvists Minne kommer att användas för ett projekt där nya organkemiska syntesmetoder ska tas fram för läkemedelsutveckling och kommer att utföras vid Rovira universitetet I Spanien.

Alla Starkholm disputerade vid KTH Royal Institute of Technology med projektet “Exploration and synthesis of novel hybrid perovskite materials for solar cell applications”. Stipendiet från Bengt Lundqvists Minne tilldelas ett projekt som handlar om materialutveckling, viktigt bl.a. att identifiera nya material för energiapplikationer och för att förenkla övergången till en mer hållbar ekonomi. Forskningen planeras att utföras i Berlin Helmholtz-Zentrum Berlin och vid MAXIV i Lund.