skip to Main Content

“Det kommer hela tiden nya rön om hur viktig normalforan är”

Bild: Arek Socha, Pixabay

Förra veckan hade Kemiska sällskapet i Uppsala årsmöte. Det inleddes av Shahram Lavasani, lektor på Lunds universitet samt entreprenör. Han talade om hur kemin mellan tarmfloran och kroppen påverkar vår hälsa.

Tarmfloran består av att ekosystem med bland annat bakterier, virus och protozoer och den har kopplats till allt från inflammatoriska tillstånd till psykisk hälsa.

– Det kommer hela tiden nya rön om hur viktig normalforan är. Nu senast har det varit mycket tal om hur den kan öka eller minska risken för svår covid-19, sade Shahram Lavasani och påpekade att tarmen med sina mikroorganismer utgör kroppens största organ

– Vi har fler mikrober i och på kroppen än humana celler och när mina barn ska duscha brukar jag skoja med dem om att de ska göra sig mer humana.

Shahram Lavasani berättade vidare att kroppens normalflora sammanlagt uttrycker 3,3 miljoner proteinkodande gener. Det kan jämföras med cirka 23 000 gener i våra kroppsegna celler.

– Man kan ju undra vem bestämmer egentligen.

Tarmfloran sköter en stor del av metabolismen, bland annat genom att bryta ned kostfibrer och andra ämnen som vi inte kan spjälka på egen hand. Den spelar också en viktig roll i att träna upp immunförsvaret.

Hur bra tarmfloran är beror på dess sammansättning. En obalans i tarmfloran kallas mikrobiell dysbios och den kan ha flera olika konsekvenser. Dysbios har bland annat kopplats till allergi och fetma samt till autoimmuna och neurodegenerativa sjukdomar.

Samtidigt som olika tarmfloror kan påverka risken för en rad sjukdomar så har de även en inverkan på effekten av olika läkemedel. Ett exempel är immunoterapi vid cancer.

Hur kan man då göra för att få en bra tarmflora? Shahram Lavasani berättade att småbarnsåren är extra viktiga när floran ska byggas upp. Det kan bland annat ses hos barn som förlösts med kejsarsnitt. Till skillnad från vaginalt födda barn, som först kommer i kontakt med mammans vaginala flora, är det mikroorganismer från huden som koloniserar deras tarmar först.

– Efter ett tag kommer tarmfloran hos kejsarsnittbarn i kapp den hos vaginalt födda barn men förseningen har konsekvenser för resten av livet.

Små barn är extra känsliga för antibiotika, som kan döda av många bakterier. Särskilt känslig är floran under de första två levnadsåren.

Shahram Lavasani är grundare samt vd för probiotikaföretaget ImmuneBiotics. Sedan 2019 har bolaget marknadsgodkännande för produkten GutMagnific som väntas ha en god effekt som behandling mot IBS, kroniskt trötthetssyndrom och Clostridioides difficile-infektion.

Text: Erika Lindbom Sierakowiak