skip to Main Content

Dilemmat med det gröna stålet

En ny bok belyser problemet med den fossilfria industrin. Foto: Boke9a, pixabay

Hur klimatvänliga är egentligen satsningarna på en grön industri?

Sverige och världen står inför ett skifte när fossila råvaror behöver fasas ut och ersättas med andra alternativ. Många av dessa alternativ kräver också tillgång till stora mängder metaller och mineraler – i en betydligt större omfattning än tidigare. Samtidigt strävar delar av gruv- och stålindustrin mot att minska sina utsläpp av klimatpåverkande gaser, medan informationssamhället kräver tillgång till allt större lagringskapacitet i form av gigantiska serverhallar.

Allt detta har Sverige – framför allt norra Sverige – möjlighet att bidra till, vilket både svenska och internationella företag har uppmärksammat.

Detta är bakgrunden till Arne Müllers bok Norrsken – drömmen om den gröna industrin. Hur påverkar dessa enorma satsningar på grönt stål, serverhallar och nya gruvor de samhällen där etableringarna sker? Hur påverkar stora mängder extra elproduktion i form av främst vindkraft i känsliga naturområden samernas möjlighet att bedriva en hållbar rennäring? Och sist men inte minst: hur klimatvänliga är egentligen dessa olika satsningar och kommer de att bidra till lägre utsläpp i det stora hela?

Arne Müller har genomgående gjort ett gediget arbete för att hitta och presentera relevanta bakgrundsdata, som beskriver hur och varför speciellt norra Sverige är av intresse för alla dessa investeringar. Boken belyser också de problem som uppstår i kommuner och samhällen som för 20 år sedan stod inför en problematik med minskande befolkningsunderlag och nu står inför det motsatta – att skala upp den offentliga verksamheten och bostadsbyggandet för att möta nya behov.

För en läsare lite längre söderifrån, som jag själv, är beskrivningen av den historiska utvecklingen av samhällena i Norrland mycket givande, eftersom jag trots allt är lite hemmablind.

Här tog det tyvärr slut… Hela den här artikeln kan läsas i Kemisk Tidskrift nr 3 2023 (om du är medlem och behöver lösenordet till PDF-versionen av tidningen som du finner via länken, mejla Kemisamfundet på info@kemisamfundet.se)

Kemisk Tidskrift skickas ut till medlemmar i Svenska Kemisamfundet.

Läs mer om medlemskapet här: Medlemskap – Svenska Kemisamfundet

Text: Ola Wallberg, professor i kemiteknik vid Lunds universitet.