skip to Main Content

Efter antibiotika

Boken Efter antibiotika
Efter antibiotika. Foto: Fri Tanke

Coronapandemin har med oroväckande tydlighet visat hur pass känsligt vår samhälle är för virologiska hot. Efter att upptäckten av antibiotika revolutionerat modern medicin riskerar nu den ökande antibiotikaresistensen att försätta oss i en situation där även bakteriella sjukdomar kommer att utgöra en fara vi under det gångna seklet vant oss vid att leva utan. Vad kan vi göra för att bemöta utvecklingen? Den

frågan är utgångspunkten för den tvärvetenskapliga antologin Efter antibiotika, ett resultat av ett forskningsprojekt på Pufendorfinstitutet vid Lunds Universitet i samarbete med den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet.