skip to Main Content

Eurachem är ett nätverk av organisationer i Europa som har som mål att stödja internationell spårbarhet för kemiska mätningar och stödja bra laboratoriearbete. Här kan Du hitta guider, infoblad och presentationer från workshops om mätkvalitet, mätosäkerhet, metodvalidering, provningsjämförelser (kompetensprövning) m.m www.eurachem.org. I Sverige finns en medlemsorganisation för laboratorier som är ett samarbete med Eurolab och Eurachem – Eurolab Eurachem Sverige.

Kontakter

Eurachem – svenska delegater
Bertil Magnusson, bertil.magnusson@trollboken.se
Elvar Theodorsson, elvar.theodorsson@liu.se

Eurolab Eurachem Sverige – ordförande
Magnus Holmgren, magnus.holmgren@ri.se

Inom Eurachems arbetsgrupper deltager också från Sverige
Eskil Sahlin, eskil.sahlin@ri.se
Ulf Örnemark, ulf.ornemark@telia.com