skip to Main Content

European Young Chemists Network utlyser en tävling för gymnasister

European Young Chemists Network (EYCN) utlyser en tävling för gymnasister att göra en kemivideo
om ett eget experiment. EYCN arbetar under de europeiska kemisamfunden för att sprida intresset
för kemi bland ungdomar och yngre människor under 35.

De fem bästa videorna på europeisk nivå kommer att bli belönta:
1:a pris: Resa till London (flyg och boende betalt, 3 nätter)
2-5:e pris: Blandade priser (certifikat, t-shirts, kalendrar, science kit)

Regler (kort översättning,) fullständiga regler och detaljerad information finns här:
– Varje lag får bestå av max 3 studenter plus lärare (som mentor). Endast en video per lag godtas, däremot får samma lärare vara med i flera lag.
– Videon ska inkludera utförandet av ett valfritt experiment. Det kan kommenteras på engelska eller om på svenska så
ska det finnas subtitles. Videon får även innehålla musik. Immaterialrätt ska respekteras, d.v.s. material som man inte
har rätt att använda, får inte användas.
– Maxlängd på videon är 3 minuter.
– Ev. detaljer rörande priserna är enligt den internationella juryns beslut. Priserna är icke-överförbara.

Inspirationsexempel:
Att göra tvål: www.youtube.com/watch?v=XCdOGBztohk
Silverspegel: www.youtube.com/watch?v=biV1tzpUAwU

Eventuella frågor kan skickas till EYCNs svenska representant
Magnus Johnson magnus.johnson@chem.lu.se

Varje lagrepresentant kan skicka sitt bidrag (video + ifyllt bifogat templatedokument)
till 
filip.paulsen@chem.lu.se  senast 28 april.
template Chemistry Rediscovered (pdf) >>

Beslut publiceras den 21 maj (på www.eycn.eu och på facebook.com/eycn.eu)

Vänliga hälsningar
Magnus Johnson