skip to Main Content
Laddar Event

« Alla Event

 • Detta event har redan ägt rum.

KALLELSE ÅRSMÖTE KEMISKA SÄLLSKAPET I UPPSALA

13 maj, 2020, 15:30 - 17:00

Föredragningslista vid Kemiska Sällskapets Årsmöte den 13 maj, 15:30-17:00

-avseende det 92:a verksamhetsåret 2019-

Plats: http://uu-se.zoom.us/j/63617172842

Årsmöte

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Mötets behöriga utlysande
 • 3 Val av (a) ordförande samt (b) sekreterare för mötet
 • 4 Val av (a) två justeringspersoner, tillika rösträknare för årsmötet samt (b) faställande av röstlängd
 • 5 Anmälning av ev. övriga frågor samt fastläggande av föredragningslistan
 • 6 Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för nästa år, Skogvaktarens förvaltningsberättelse, bokslut för året samt budgetförslag för nästa år
 • 7 (a) Revisionsberättelse och (b) fråga om 2019 års styrelses ansvarsfrihet
 • 8 Val av styrelse (ordförande, sekreterare, kassör samt två ledamöter) för tiden fram till nästa årsmöte
 • 9 Val av två revisorer med suppleanter
 • 10 Val av två representanter med suppleanter till Kemisamfundets Fullmäktige
 • 11 Val av ledamot med suppleant i nämnden för utdelning av Liljewalchs resestipendium
 • 12 Utseende av valberedning
 • 13 Fastställande av kretsavgift
 • 14 Utseende av firmatecknare
 • 15 Övriga frågor
 • 16 Avtackning av ev avgående styrelseledamöter
 • 17 Mötets avslutande

Professor Jonas Bergquist, ordförande

Detaljer

Datum:
13 maj, 2020
Tid:
15:30 - 17:00
Event Kategori:
Event Taggar:

Arrangör/Organizer

Kemiska Sällskapet i Uppsala