skip to Main Content
Laddar Event

« Alla Event

 • Detta event har redan ägt rum.

Årsmöte i Svenska Kemisamfundet

13 juni, 2023, 16:15 - 17:15

Dag: Tisdagen den 13 juni kl 16:15

Digitalt: via Zoom

https://uu-se.zoom.us/j/66113612509
Meeting ID: 661 1361 2509

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Årsmötets utlysande
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 6. Val av  justeringsperson, som jämte ordföranden för Årsmötet ska justera mötesprotokollet, samt agera rösträknare om så krävs
 7.  Verksamhetsberättelse och  ekonomisk berättelse med årsbokslut 2022 för samfundet.
 8. Revisionsberättelse för samfundet
 9. Frågan om (a) styrelsens ansvarsfrihet, (b) fastställande av balansräkningen samt (c) Styrelsens förslag till disposition av 2022 års resultat
 10. Val till styrelse, nämnder, kommittéer  och andra förtroendeposter
 11. Val av revisor, för en tid av ett år
 12. Utseende av valnämnd för en tid av ett år
 13. Inkomna motioner (SKR-styrellens motion)
 14. Ev. övriga frågor
 15. Årsmötets avslutande

 

Detaljer

Datum:
13 juni, 2023
Tid:
16:15 - 17:15
Event Kategori:
Webbplats:
kemisamfundet.se

Plats/Venue

Online
Sverige

Arrangör/Organizer

Svenska Kemisamfundet
Telefon
08-4115280
Visa Arrangör/Organizer-webbplats