skip to Main Content
Laddar Event

« Alla Event

  • Detta event har redan ägt rum.

Kallelse till årsmöte i SFBBM

25 augusti, 13:00 - 14:00

Dag: Fredagen den 25 aug kl 13:00 – 14.00
Digitalt: Via Zoom

Dagordning

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande
§3. Val av mötessekreterare
§4. Val av justeringsperson
§5. Godkännande av dagordningen
§6. Årsmötets behöriga utlysande
§7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
§8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
§9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
§10. Motioner och styrelseförslag
§11. Val av föreningsordförande
§12. Val av ledamöter
§13. Val av valberedning
§14. Övriga Frågor
§15. Mötets avslutande

Detaljer

Datum:
25 augusti
Tid:
13:00 - 14:00