skip to Main Content
Laddar Event

« Alla Event

Annual Proceedings Analytical Chemistry 27th of August

27 augusti, 09:00 - 10:00

Time: Tuesday 27th of August at 9.00

Place: On-line via zoom, see link.

Agenda 

1.                      Mötets öppnande
2.                      Val av mötesordförande
3.                      Val av mötessekreterare
4.                      Val av justeringsperson
5.                      Godkännande av dagordningen
6.                      Årsmötets behöriga utlysande
7.                      Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse med resultatrapport
8.                      Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
9.                      Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
10.                    Motioner och styrelseförslag
11.                    Val av föreningsordförande
12.                    Val av ledamöter
13.                    Val av valberedning
14.                    Övriga Frågor
15.                    Mötets avslutande

Underlag inför mötet läggs upp här senast 1 vecka innan mötet.

Välkomna!

Detaljer

Datum:
27 augusti
Tid:
09:00 - 10:00

Plats/Venue

Online (Zoom)
Sverige