skip to Main Content
Laddar Event

« Alla Event

 • Detta event har redan ägt rum.

SKR inbjuder till årsmöte och studiebesök

22 maj, 2019, 14:00 - 17:00

Årsmöte med studiebesök

Den 22 maj håller SKR årsmöte på Institutionen för kemiteknik, Lunds universitet
Före årsmötet är det studiebesök på institutionen.
Studiebesök på Institutionen för Kemiteknik, Kemicentrum, Naturvetarvägen 14  Lund kl. 14.00 – 16.00 Jag möter upp vid ingången.
Vid sen ankomst, ring 046-222 82 76 så möter jag upp.
Anmäl deltagande till Michaël Grimsberg, michael.grimsberg@chemeng.lth.se senast den 21 maj kl. 16.00
Mer information om hur man hittar finns på här

Agenda årsmöte

 1. Val av ordförande för mötet
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
 3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 4. Styrelsens årsberättelse
 5. Revisorernas berättelse
 6. Fastställande av föreningens bokslut
 7. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen
 8. Val av ordförande i föreningen för tiden till och med nästa årsmöte
 9. Val av vice ordförande för samma tid
 10. Val av övriga styrelseledamöter för samma tid
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 12. Val av ledamöter i valnämnd
 13. Bestämmande av årsavgiftens storlek för det kommande kalenderåret
 14. Fastställa arbetsordning
 15. Övriga ärenden

Detaljer

Datum:
22 maj, 2019
Tid:
14:00 - 17:00
Event Kategori: