skip to Main Content
Laddar Event

« Alla Event

  • Detta event har redan ägt rum.

Webbinarium: Hållbar vattenförsörjning – vilken ny teknik krävs?

17 februari, 2021, 12:00 - 13:00

I Sverige tar vi god tillgång på rent vatten för givet. Men klimatförändringarna påverkar vattenförsörjningen. Parasiter från utlandsresan, läkemedelsrester och PFAS måste hanteras. Vilka innovationer och ny teknik behövs för att klara utmaningarna? Är Sverige berett att satsa tillräckligt?

  • Hållbar vattenförsörjning – vilka är det stora utmaningarna? Hur påverkar klimatförändringarna?
  • Hoten mot vattenkvaliteten – vilka utmaningar innebär faktorer som parasiter, läkemedelsrester, metaboliter, humus 17 och samt PFAS?
  • Vilken ny teknik och nya system kan hjälpa oss att möta hoten. Inom vilka områden sker utvecklingen? Vad driver den?
  • Vad krävs för att de nya tekniska lösningarna ska komma till nytta i kommunernas VA-verksamhet? Vilka är hindren och hur kan de undanröjas?

Medverkande:

  • Henrik Aspengren, vd, Sweden Water Research och adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola
  • Sandy Chan, forskare och mikrobiolog, Sydvatten
  • Ulrica Edlund, professor i polymerteknologi, KTH
  • Kenneth M. Persson, professor teknisk vattenresurslära, Lunds universitet och forskningschef, Sydvatten
  • Fredrik Åkesson, Senior Commercial Manager, SUEZ

Moderatorer:

Linda Olsson och Jan Westberg, delprojektledare respektive kommunikationsansvarig, IVA-projektet Hållbar vattenförsörjning

Välkommen till ett webbinarium arrangerat av IVA Syd och IVA-projektet Hållbar vattenförsörjning.