skip to Main Content

Evolutionsbiolog blir KVA:s nya ständiga sekreterare

Hans Ellegren. Foto: Uppsala universitet

Vid årsskiftet tar Hans Ellegren över rollen som ständig sekreterare för Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, efter Göran K. Hansson.

Han valdes in vid Vetenskapsakademiens allmänna sammankomst på onsdagskvällen den 9 juni.

Hans Ellegren är professor i evolutionsbiologi vid Uppsala universitet. Hans forskningsfokus ligger på DNA-molekylens utveckling och om hur nya arter uppkommer. Under sin forskarkarriär har han bland annat kartlagt flugsnapparens genom samt genetiken hos den skandinaviska vargstammen.

Sedan 2010 är Hans Ellegren ledamot av Vetenskapsakademiens klass för biologiska vetenskaper och de senaste åren har han dessutom varit ordförande i kommittén för forskningspolitiska frågor samt vice preses (vice ordförande) i KVA.

– Jag har en bild av att Akademien ska spela en roll i dagens samhälle. Forskningspolitiken är en arena där vi kan bidra, men vi kan också vara aktiva utåt och förse samhället med relevant kunskapsunderlag i viktiga frågor. Vetenskapsakademien är oöverträffad som expertorganisation. Det finns en oerhörd mängd kunskap och klokskap samlad i vår ledamotskår. Vi behöver komma ut och berätta hur viktig vetenskapen är! säger han i ett pressmeddelande.

Hans Ellegren är intresserad av vetenskapshistoria och har sedan 2013 varit ständig sekreterare i Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, vars historia han sammanfattat i två böcker. En tredje bok är på väg.

Rollen som ständig sekreterare på KVA tar han över vid årsskiftet 2021–2022 efter Göran K. Hansson som är professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Karolinska Institutet.

Den ständige sekreteraren vid KVA är högste chef över Akademiens kansli och väljs in för en period av fyra år.