skip to Main Content

Faktablad: Arrheniusplaketten 2016

Om Arrheniusplaketten

Svenska Kemistsamfundet delar årligen ut Arrheniusplaketten till personer som utmärkt sig genom framstående vetenskaplig forskning på kemins och dess gränsvetenskapers område eller som utfört värdefullt arbete för Svenska Kemistsamfundet.

pressmeddelande_arrheniusplakettenArrheniusplaketten instiftades 1960 till erinran om Samfundets mångårige medarbetare Svante Arrhenius. Den första plaketten tilldelades Ragnar Ryhage 1962.

Svante Arrhenius föddes 1859 på Viks slott i Uppland. Han tog studentexamen i Uppsala 1876, blev fil dr 1884, utlandstjänstgöringar inom fysikalisk kemi, laborator i fysik vid Stockholms Högskola 1891 samt blev professor 1895. Han utvecklade den då kontroversiella elektrolytiska dissociationsteorin som starkt bidrog till en omvälvning i den teoretiska kemin, för vilken Arrhenius fick Nobelpriset 1903.

Utöver detta kan Svante Arrhenius även tillskrivas arbeten inom immunokemi och kosmisk fysik, många läroböcker och populärvetenskapliga framställningar, samt insatser för den elektrokemiska industrin. Han blev invald i en rad svenska och utländska vetenskapliga akademier och fick flera hedersutmärkelser. Han var dessutom föreståndare för den fysikaliskt-kemiska avdelningen av Vetenskapsakademiens Nobelinstitut från 1905 till sin död 1927. Från 1884 var han ledamot av Kemistsamfundet och han deltog flitigt i sammanträdena och med publikationer i Svensk Kemisk Tidskrift.

Personer som tilldelats Arrheniusplaketten de senaste fem åren är:
2015 Bo Albinsson, Chalmers tekniska högskola
2014 Licheng Sun, Kungliga tekniska högskolan
2013 Per Lincoln, Chalmers tekniska högskola
2012 Xiaodong Zou, Stockholms universitet
2011 Mats Andersson, Chalmers tekniska högskola

Ordförande för Medaljnämnden är Peter Somfai, Organisk kemi, Lunds universitet, 070-693 63 77, peter.somfai@chem.lu.se

För mer information kontakta:
Svenska Kemisamfundet, Agneta Sjögren, 070-811 52 60, agneta@chemsoc.se