skip to Main Content

Faktablad: Om Gunnar Starck Medaljen

Gunnar Starck-medaljen utdelas varje år av Svenska Kemistsamfundet, Sektionen för kemiundervisning. Den delas ut som belöning för framstående pedagogisk verksamhet som på olika utbildningsnivåer stimulerar till fortsatta kemistudier, till exempel förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande eller framträdande i radio eller TV.

gunnar-starck-medaljen

Gunnar Starck-medaljen (tidigare Pedagogmedaljen) instiftades 1964. Medaljen utdelades för första gången 1966 till den legendariske lektorn, Gunnar Starck (1880-1976) för hans utomordentligt värdefulla insats som inspirerande kemilärare, föreläsare, läroboksförfattare samt pionjär inom kemipedagogiken. Via hans verksamhet väcktes intresset för kemi hos generationer av kemilärare och forskare.

Till Gunnar Starcks 95-årsdag fick medaljen en helt ny utformning med motiv från hans berömda undervisning med experiment. Efter hans frånfälle beslutades att medaljen skulle kallas Gunnar Starck-medaljen, för att hedra denne nestor bland Sveriges kemilärare.

Personer som tidigare tilldelats Gunnar Starck.medaljen de senaste åren är:
2015 Ulf Ellervik
2014 Delades inte ut
2013 Svante Åberg
2012 Björn Lüning
2011 Karin Axberg

För mer information kontakta:
Svenska Kemistsamfundet, Agneta Sjögren, 070.811 52 60, agneta@chemsoc.se