skip to Main Content

Falska artiklar ett växande orosmoln

Foto: Free-Photos, Pixabay

Det höga trycket inom akademin på att publicera sin forskning har givit upphov till en form av fusk som de vetenskapliga tidskrifterna kämpar för att identifiera.

År 2020 blev det tydligt att det finns ett stort problem, särskilt inom biomedicinsk forskning, med så kallade ”paper mills”. De är företag som på beställning skriver ihop påhittade manuskript som forskare kan betala för att sätta sina namn på. I dessa artiklar används ofta grafer och bilder som stulits från andra artiklar skrivna av helt andra författare.

I sin artikel i Chemistry World, som ges ut av Royal Society of Chemistry, skriver Katrina Krämer om dessa paper mills, som ligger bakom ett allt större antal vetenskapliga manuskript. Ofta kan det vara svårt att identifiera vilka artiklar som är förfalskade och detta har lett till att många vetenskapliga tidskrifter måste lägga alltmer tid på att granska artiklar innan publicering.

I artikeln framkommer det att en stor andel av de förfalskade artiklarna kommer från kliniska forskare i Kina. Där är trycket på forskarna att publicera artiklar högt, samtidigt som de i många fall inte får tillräckligt med tid till forskningen vid sidan av sitt kliniska arbete. Då är det frestande att betala någon annan att skriva en artikel i sitt eget namn.

Läs Katrina Krämers intressanta artikel i Chemistry World här: Publishers grapple with an invisible foe as huge organised fraud hits scientific journals | News | Chemistry World