skip to Main Content

Fångar barkborrarnas doftsignaler

Foto: Jarmila, Pixabay

Kemisk Tidskrift har tidigare skrivit om de feromoner som skadliga granbarkborrar skickar ut för att locka till sig andra barkborrar, och som hundar kan tränas att känna igen. På så sätt kan angripna träd hittas, huggas ner och forslas bort.

Tillsammans med kolleger i Tyskland och Tjeckien har forskare i Lund lyckats karakterisera de doftreceptorer hos granbarkborrar som reagerar på vanliga barkborreferomoner.

De har identifierat 73 olika doftreceptorer (proteiner) i skalbaggens antenner och även vilka substanser två av receptorerna svarar på. Den ena svarar på feromonsubstansen ipsenol, den andra på ipsdienol. Ett stort antal olika barkborrearter använder feromonsubstanserna när de kommunicerar med dofter.

Forskarna har dessutom kunna visa var i receptorerna som feromonerna sannolikt binder. Deras förhoppning är att resultaten kan leda till bättre bekämpning av skadeinsekter.

Text: Siv Engelmark

Den här texten finns publicerad i Kemisk Tidskrift nummer 1 2021. Läs mer om medlemstidningen Kemisk Tidskrift och titta närmare på tidigare nummer här: Kemisk Tidskrift – Svenska Kemisamfundet