skip to Main Content

Filmtävling med säkerhetstema

Bild: Mohamed Hassan, Pixabay

EuChemS avdelning för unga forskare, European Young Chemists’ Network (EYCN), tar nu emot bidrag till en filmtävling.

Tävlingen, som kallas “Chemistry Rediscovered”, arrangeras nu för tredje gången. Den här gången är temat säkerhet i kemin (“Safety in Chemistry”).

Den som vill delta i tävlingen ska vara mellan 12-35 år och ska skicka in sin video senast den 30:e september i år. Filmen får vara max 90 sekunder lång.

Vinnaren/vinnarna kommer att tillkännages i januari 2022. De kommer att få en gratis resa till konferensen 8th EuChemS Chemistry Congress som äger rum i Lissabon, Portugal, i augusti 2022.

Mer information om tävlingen och hur man deltar kan hittas här: EuChemS Chemistry Rediscovered: participate in the EYCN video competition! – EuChemS