skip to Main Content

Fler behöver engageras i EFCE!

EFCE (European Federation of Chemical Engineering) består av 39 medlemsföreningar i 30 europeiska länder. Föreningen arbetar också med institutionella medlemmar runt om i världen, såsom AiChE. EFCE är organiserat i arbetsgrupper och sektioner med cirka 1000 experter från industrin och den akademiska världen. Vilka sektioner och arbetsgrupper som finns inom EFCE hittar du här:

EFCE är involverat i minst tre viktiga områden:
*Stöd till utbildning av kemitekniker i Europa, bland annat genom att ge bidrag till utvecklingen av läroplaner och genom utbildningssubventioner
*Förbereda och delta i olika utlysningar om flera EU-forskningsprogram
*Främja akademiska / industriella länkar och föra samman människor via europeiska tekniska nätverk

EFCE ger ut  fem tidskrifter, till förmånliga priser: Chemical Engineering  Research and Design, Process Safety and Environmental Protection, Food and Bioproduct Processing, Part E: Sustainability Production and Consumption  och en online-tidskrift, Education for Chemical Engineers.

Kontaktperson från SKR mot EFCE är Oleg Pajalic, adj. professor vid Chalmers och VP Process Innovation vid Perstorp AB. Man kan också kontakta de svenska representanterna i arbetsgrupperna (se länken ovan).

SKR är också intresserad av ett mer svenskt engagemang i olika arbetsgrupper från både den akademiska världen och industrin och uppmanar medlemmarna att tillämpa sitt intresse för inval i arbetsgrupperna.

Fler behöver engageras i EFCE!