skip to Main Content

Pressmeddelande: Flitig kemiambassadör får medalj

Den prestigefulla Gunnar Starck.medaljen delas i år ut till Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet och populärvetenskaplig författare. Gunnar Starck.medaljen tilldelas den person som har utmärkt sig för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område. Medaljöverlämnandet sker den 30 januari kl 11:40 vid de 61:a Berzeliusdagarna i Aula Magna på Stockholms universitet.

Ulf Ellervik har under de senaste åren genomfört ett för Sverige unikt arbete för att öka allmänhetens, studenternas och skolelevernas förståelse för kemins stora betydelse i vår vardag. Mest känd för den breda allmänheten är han som sommarpratare och som gäst hos Skavlan. För de mer kemiintresserade är han känd för sina populärvetenskapliga böcker om kemi. Inom kort kommer även TV.serien ”Grym kemi” med Ellervik som programledare.

Ulf Ellervik som till vardags är professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet började sitt författarskap med att skriva läroböcker i kemi för gymnasiet och för studerande på universitetet. Han är också författare till flera populärvetenskapliga böcker om kemi.

Vid sidan av kemi har Ulf Ellervik ett brinnande intresse för kultur vilket märks i hans författarskap. År 2011 tilldelades han av Kungliga Vetenskapsakademien och förlaget Fri Tanke det prestigefyllda Pi.priset för boken Ond Kemi, berättelser om människor, mord och molekyler. År 2013 kom Njutningens Kemi, berättelser om kärlek, känslor och kemi för att under 2015 följas upp av Den Svåra Konsten att Leva. Ellervik har parallellt med detta författarskap också publicerat en mängd populärvetenskapliga artiklar, föreläst och framträtt både med populärvetenskapliga föredrag och kemishower.

– Det finns just nu ingen bättre reklampelare för ämnet kemi än Ulf Ellervik. Han uppfyller sällsynt väl kriterierna för Gunnar Starck.medaljen. Han har under det senaste decenniet varit mycket pedagogiskt aktiv och både skrivit läroböcker och populärvetenskaplig litteratur. Han är en synnerligen värdig mottagare av Gunnar Starck.medaljen, säger Helena Grennberg, ordförande i Svenska Kemistsamfundet.

Ellervik genomför ett för Sverige unikt arbete för att öka allmänhetens, studenters och skolelevers förståelse för kemins stora betydelse inom en mängd områden. Hans arbete för att ge en positiv bild av kemin är viktig för att stimulerar unga till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden.

– Jag är jättestolt övar att få denna utmärkelse. Universitetets så kallade tredje uppgift, det vill säga att samverka med samhället och verka för att forskningsresultat kommer till nytta, kommer ibland i skymundan bakom forskning och undervisning. Det är dock otroligt viktigt att vi forskare tar vårt ansvar som experter. Samhället har ett stort intresse av vetenskap men om inte vi berättar om det, så tar någon annan detta utrymme och resultat blir att det sprids pseudovetenskap, säger Ulf Ellervik.

Svenska Kemistsamfundet är en ideell förening för landets universitetsutbildade kemister, kemiingenjörer och närliggande yrkesgrupper med inriktning på kemi. Föreningen är även öppen för andra kemiintresserade och har som mål att främja utvecklingen av kemin och dess tillämpningar. För mer information se www.chemsoc.se.

Ta del av Ulf Ellerviks pedagogiska förmåga:
Pi-föreläsningen: Ulf Ellervik ”Ond kemi”
Ulf Ellervik på Youtube >

Berzeliusdagarna – Sveriges största kemimöte för gymnasister
Genom Svenska Kemistsamfundets Berzeliusdagar får svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. Sedan 1956 genomförs arrangemanget varje år på Stockholms universitet. Stipendier finansierade av skolor och näringsliv gör att 350 elever från hela Sverige kan delta. Duktiga forskare från universitet och industri från både Sverige och andra länder håller korta, inspirerande föredrag om sin forskning, sin vardag och värdet av naturvetenskaplig utbildning.

För mer information eller intervju vänligen kontakta:
Ulf Ellervik, Lunds universitet, ulf.ellervik@chem.lu.se, 046,222 82 20,
070-220 53 94
Agneta Sjögren, Svenska Kemistsamfundet, agneta@chemsoc.se, 08,411 52 60,
070-811 52 60