skip to Main Content

Intervju: Forskare med passion för nanomaterial och entreprenörskap

– En sak som var jätteintressant för mig var att mina resultat användes i verkliga livet på en gång. Jag fick även tänka på ett annat sätt än en vanlig doktorand. Medan de förmodligen bara hade försökt utveckla det bästa materialet fick jag även tänka på andra aspekter, som ifall det skulle fungera i stor skala eller om det skulle vara kostnadseffektivt, säger Farnaz Ghajeri om tiden som industridoktorand. Foto: privat

– Tänk på vad som tillför värde för dig i ditt liv och arbetsliv och ha det i tanken när du väljer vad vill du jobba med, säger Farnaz Ghajeri. Efter sin disputation hoppas hon på att kunna kombinera akademisk forskning med arbete inom industrin med företaget Nanoform Science, som hon är medgrundare till.

Farnaz Ghajeri kommer ursprungligen från Iran, där hon fick en kandidatexamen i fysik. Efter detta flyttade hon till Turkiet där hon byggde på med en masterutbildning i kristallografi. Sedan bar det av till Skottland, för en forskartjänst vid University of St Andrews. Där forskade hon på aerogeler – geler där vätskan har avlägsnats så att materialet består till 98 procent av luft. Fokus låg på olika applikationer inom optik.

– När man tar bort vätskan genom superkritisk torkning så bildas ett jättestarkt material med en syntetisk porös nanostruktur som är lätt som luft och transparent som glas, berättar Farnaz Ghajeri.

Forskningen i Skottland väckte intresset för att fortsätta jobba med aerogeler.

– Det är ett av de bästa filtreringsmaterial som finns. Bland annat används det av Nasa, för att samla in partiklar ute i rymden. Det är också ett fantastiskt isoleringsmaterial. Jag blev snabbt fascinerad av aerogeler och när jag flyttade till Sverige ville jag fortsätta arbeta med dem.

Från industridoktorand till PhD inom akademin

Intresset för aerogeler ledde till en anställning på företaget Svenska Aerogel, som är ett spinoff-företag från Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Farnaz tog plats på företagets FoU-avdelning, där hon jobbade i ett år, innan hon började kombinera arbetet med forskning, i rollen som industridoktorand på Uppsala universitet.

– Svenska Aerogel producerar ett material med egenskaper som är jämförbara med aerogeler. Det var ett helt nytt material och jag ville gärna forska mer på det. Därför blev jag industridoktorand. Jag syntetiserade materialet på företagets labb och tog det med mig till universitetet där jag analyserade det med bland annat elektronmikroskopi, berättar Farnaz Ghajeri.

Hennes erfarenhet av att vara industridoktorand är goda.

– En sak som var jätteintressant för mig var att mina resultat användes i verkliga livet på en gång. Jag fick även tänka på ett annat sätt än en vanlig doktorand. Medan de förmodligen bara hade försökt utveckla det bästa materialet fick jag även tänka på andra aspekter, som ifall det skulle fungera i stor skala eller om det skulle vara kostnadseffektivt, säger Farnaz Ghajeri.

– Samarbetet var också positivt för företaget, som nu kunde göra analyser av sitt material med avancerade metoder på Uppsala Universitet, tillägger hon.

Farnaz Ghajeri hann skaffa sig en licentiatexamen innan en omorganisation på Svenska Aerogel fick henne att säga upp sig för att få mer tid till forskningen.

– Det var tur att jag även var doktorand vid universitetet för de hjälpte mig att hitta en ny grupp att doktorera i, där jag kunde arbeta med ett projekt som var kopplat till min bakgrund. Nu forskar jag på porösa material vid Uppsala universitet så min avhandling kommer att handla om det.

Vill kombinera akademisk forskning med entreprenörskap

Efter disputationen hoppas Farnaz Ghajeri på att kunna få en forskningstjänst, bland annat med det företaget NanoForm Science som hon grundade förra året tillsammans med sex andra personer — däribland före detta kollegor från Svenska Aerogel.

Fokus på NanoForm Science är att ta fram porösa material för olika applikationer inom life science. Bland annat utvecklar företaget en ytbehandling som kan avdöda virus. Tanken är att den ska användas på platser där smitta annars kan spridas lätt, som sjukhus.

– Vi arbetar också med scaffoldingmaterial för till exempel benvävnad. Förhoppningen är att materialen även ska användas vid behandling av bland annat artros.

Just nu pågår arbetet med att optimera material, studier kring patent och andra IP-frågor samt att söka finansiering.

– Mina värderingar för karriären är: att jobba med forskning där mina resultat används i verkliga världen och att tillföra värde, till exempel genom att arbeta med gröna och hållbara material. Jag tror på lagarbete och på att ha inverkan. Jag är också intresserad av entreprenörskap.

– När vi får finansiering så hoppas jag få en tjänst där jag kan fortsätta forska om material inom life science och använda mina forskningsresultat i verkligheten genom företaget.

Vilka är dina bästa råd till studenter som läser kemi?

– Tänk på vad som tillför värde för dig i ditt liv och arbetsliv och ha det i tanken när du väljer vad vill du jobba med. Det är också viktigt att stå för sina värderingar.

Text: Erika Lindbom Sierakowiak