skip to Main Content

Frågesport från Berzeliusdagarna 2022

Frågesport från Berzeliusdagarna 2022. Passa på att utmana dig själv, kollegor och vänner. Facit hittas längst ned, under frågorna.

 1. När du lagar mat förekommer en hel del fettlösliga ämnen. I smör finns kolesterol, i chili finns capsaicin, i morötter finns karoten, i äggula finns lutein och i rödbetor finns betanin. Vilken av dessa är sannolikt minst fettlöslig?
  1. Kolesterol
  2. Capsaicin
  3. Karoten
  4. Lutein
  5. Betanin

 

 1. Vid reaktionen i den vanligaste typen av termitblandning oxideras aluminium till Al₂O₃ och Fe₂O₃ reduceras till järn. Reaktionen är kraftigt exoterm och det bildade järnet är i flytande form. Vad är inte sant om denna termitblandning?
  1. Den kan användas för att svetsa järnvägsräls
  2. Den kan användas för att svetsa under vatten
  3. Aluminiumpulver kan bytas ut mot zinkpulver
  4. Den är häftig och värd att pröva i ett gymnasielaboratorium.
  5. Järnoxiden kan bytas mot krom(VI)oxid

 

 1. Marie Curie räknas som upptäckare av två grundämnen. Vilka?
  1. Radium och Plutonium
  2. Radium och Uran
  3. Plutonium och Uran
  4. Uran och Polonium
  5. Radium och Polonium

 

 1. Niob har sitt namn efter mytens grekiska prinsessan Niobe. Vem var enligt myterna hennes farfar?
  1. Hermes
  2. Apollon
  3. Demeter
  4. Zeus
  5. Hefaistos

 

 1. Forskare som planerar för 3D-printning i betong på månen har upptäckt att urea från astronauternas urin kan fungera som nödvändig mjukgörare. Urea används redan nu och på jorden som…
  1. Tillsats i tandkräm
  2. Tillsats i tuggummi
  3. Tillsats i godis av typen Ahlgrens bilar
  4. Tillsats i betong för brobyggen
  5. Tillsats i medicinska infusionsvätskor för COVID-vård

 

 1. 2010 belönades arbeten av Heck, Ei och Akiro Suzuki kring bildning av kol-kol-bindningar inom den organiska kemin med Nobelpriset i kemi. Denna reaktion katalyseras av en särskild metall som låter två kolatomer närma sig varandra vilket möjliggör reaktion. Vilken är metallen?
  1. Platina
  2. Protaktinium
  3. Ruthenium
  4. Palladium
  5. Praseodym

 

 1. Vilket av dessa svenska universitet var först ut med kemiutbildning?
  1. Lund
  2. Göteborg
  3. Stockholm
  4. Uppsala
  5. Umeå

 

 1. Engelsmannen Priestley och svensken Scheele räknas bägge som syrets upptäckare, men Priestley anses internationellt som den egentlige upptäckaren eftersom han publicerade sina fynd två år före Scheele. De framställde bägge sitt syre genom att hetta upp…
  1. CaO
  2. Ag₂O
  3. HgO
  4. FeO
  5. CuO

 

 1. Du blandar lika volymer HClO₄, KOH, NH₃, NaOH och HNO₃, samtliga med koncentrationen 10 mol/dm³. Det bildas en fällning. Vad innehåller den?
  1. Ammoniumnitrat
  2. Natriumperklorat
  3. Kaliumperklorat
  4. Kaliumnitrat
  5. Ammoniumhydroxid

 

 1. Nobelpriset 2017 delades av Dubochet, Frank och Hendrikson för deras utveckling av kryoelektronmikroskopi. Vid denna typ av mikroskopi fryses ett tunt skikt av en vattenlösning av proteiner eller partiklar så att vattnet stelnar till en amorf glasliknande massa. Till vilken temperatur fryses vattenlösningen i denna process?
  1. -20°C
  2. -72°C
  3. -196°C
  4. -270°C
  5. -310°C

 

 1. I de första versionerna av det periodiska systemet förutspådde Dimitri Mendelejev att det fanns ännu oupptäckta grundämnen; han kallade dem eka-aluminium, eka-bor och eka-kisel. Han kunde med ofta förbluffande precision förutsäga många av deras fysikalisk-kemiska och kemiska egenskaper, vilka senare kunde bekräftas när det aktuella grundämnet hade isolerats. Vad var innebörden av ordet eka-kisel i detta sammanhang.
  1. En sorts räddning när man kommit på djupt vatten
  2. Ett grundämne som stod ett steg till vänster men i samma period som kisel
  3. Ett grundämne som stod ett steg upp i samma grupp som kisel
  4. Ett grundämne som stod ett steg till höger men i samma period som kisel
  5. Ett grundämne som stod ett steg ned i samma grupp som kisel

 

 1. Hur kan man bäst förklara att elektronkonfigurationen för de flesta metallerna inte följer den enkla principen om fullständig utfyllnad av varje elektronskal före utfyllnad av nästa elektronskal?
  1. Oktettregeln säger att alla skal fylls ut till åtta elektroner före utfyllnad av nästa elektronskal.
  2. Det periodiska systemets har en anomali
  3. I varje elektronskal finns många olika energinivåer, och dessa energinivåer överlappar varandra, även mellan olika skal
  4. Varje elektronskal har flera energinivåer
  5. Det är bara metallerna i grupp 1 och 2 som alltid fyller valensskalet till åtta elektroner före utfyllnad av nästa elektronskal.

 


FACIT:

 1. E
 2. D
 3. E
 4. D
 5. B
 6. D
 7. A
 8. C
 9. C
 10. C
 11. E
 12. E