skip to Main Content

Från AGA-massan till Xylocain

År 1917 bildades den första branchorganisationen för den svenska kemiindustrin, Sveriges Kemiska Industrikontor (Kemikontoret). Efter ett antal namnändringar och ombildningar grundades IKEM – Innovations- och kemiindustrierna 2012 som en samlad bransch- och arbetsgivarorganisation för den kemiska industrin. I samband med 100-årsjubileet 2017 fick Anders Johnson, författare med inriktning på svensk näringslivshistoria, uppdraget att sätta samman en skrift där några svenska kemiinnovationer och innovatörer genom tiderna tas upp – ett fåtal är nämnda, men inga är glömda.

Här kan Du bläddra>>