skip to Main Content

Frukost om kvinnors roll i kemisektorn

Den 9 februari arrangerades Global Women’s Breakfast, ett initiativ från IUPAC som för första gången anordnades av EuChemS. Frukosten bjöd på flera intressanta talare som talade om olika utmaningar för kvinnor i branschen, såsom fördomar mot kvinnor och balansen mellan privatliv och arbete. De tog dessutom upp tips för att bygga upp sitt nätverk.

Hela mötet finns på EuChemS youtube-kanal. Se det här.