skip to Main Content

Gjorde el av svartvatten – tilldelas Gösta Lindners stipendium

Henneke Herrmann tilldelas Gösta Lindners stipendium 2024. Foto: Kristoffer Nordekvist, Luleå gymnasieskola

Henneke Herrmann från Luleå gymnasium tilldelades Gösta Lindners stipendium 2024 för sitt gymnasiearbete Mikrobiella bränsleceller, en studie om mikrobiella bränslecellers användning för elproduktion från svartvatten.

Syftet med gymnasiearbetet var att undersöka om mikrobiella bränsleceller, MFC, kan användas för att generera elektrisk energi ur svartvatten, det vill säga orenat spolvatten från toaletter.

Detta innebär en ljus framtid för svartvatten.

I diskussionsdelen av sitt examensarbete skriver Henneke:

“Undersökningens resultat visar att svartvatten är ett fungerande substrat. Detta innebär en ljus framtid för svartvatten då det, i stället för att ses som avfall, kanske kan ses som en resurs.”

En vision för framtiden är att generering av el med hjälp av MFC:er kan läggas till som ett nytt steg i reningen av avloppsvatten.

“Om MFC:er exempelvis används som ett steg i reningsprocessen kan svartvattenrening gå från att vara energikrävande till att vara energigivande. MFC:er hade kanske även kunnat användas på en mindre skala i exempelvis hushåll där MFC:n utvinner energi från svartvattnet innan det skickas vidare. En sådan MFC hade kunnat förse delar av hushållet med el eller driva mindre elektriska apparater som lampor”, skriver Henneke och tillägger att det först krävs en hel del vidareutveckling av metoden innan den kan användas i samhället.

Stort grattis, önskar Svenska Kemisamfundet! Bra jobbat!

Länk till gymnasiearbetet i PDF-form.

Länk till en artikel om gymnasiearbetet i Norrbottens-Kuriren.