skip to Main Content

Gösta Lindners Stipendium 2018

Till årets stipendieomgång har inkommit sex stycken nomineringar vilka samtliga håller en hög kvalitet varför stipendiekommittén har haft en grannlaga uppgift. Pristagare av Gösta Lindners stipendium 2018 är Ella Andersson, Nyströmska skolan i Söderköping för sitt arbete “Biogas från kogödsel”. Ella har med enkla metoder och på ett lättåskådligt sätt metodiskt undersökt biogasbildning i olika kombinationer av kogödsel och olika kompostmaterial. Arbetet handlar om både metodutveckling och miljötekniska lösningar. Arbetet beskrivs i en mycket välskriven rapport som väl uppfyller kraven på en teknisk rapport. Stipendiet är på 10.000 kr.

Stipendiekommitténs motivering
Intresset för förnybara bränslen är högaktuellt. Med vår fokus på hållbar utveckling fordras att finna fossilfria bränslen för att generera energi. Inom ramen för en litteraturstudie/sammanställning diskuterar Ella om biogas är en lämplig energikälla och de ekonomiska möjligheter som gäller för detta. I den experimentella delen av arbetet har Ella kombinerat kogödsel och bananskal, kogödsel och rotfruktskal samt enbart kogödsel utan tillsats av biomassa. Genom kombination av kogödsel och annat organiskt material har Ella visat att en snabbare framställning av biogas erhålls än utan inblandning av annat material i kogödsel. Genom att kombinera gödsel med matrester kan således en effektiv process erhållas.