skip to Main Content

Gösta Lindners Stipendium 2019

Mottagare av Gösta Lindners Stipendium 2019 är Lina Kromnér, Nyströmska skolan i Söderköping för sitt arbete C-vitamintillskott – En rapport gällande C-vitaminhalten i C-vitamintillskott och dess nödvändighet för människan.

Linas arbete är både praktiskt och teoretiskt. Lina har arbetat med jodometrisk titrering som analysmetod för att bestämma halten askorbinsyra. Inom arbetet redovisades vilka C-vitaminbrustabletter som ger mest C-vitamin i förhållande till inköpskostnaden. Till arbetet redovisas också en litteraturstudie om nödvändigheten av C-vitamintillskott.

Stipendiekommitténs motivering
Arbetet som Lina presenterar är både experimentellt och teoretiskt. Frågeställningarna som ställts upp är;
-Håller C-vitaminprodukten den halt som utlovas?
-Vilken produkt ger mest C-vitamin för inköpspriset?
-Är C-vitamintillskott nödvändig för människor?

Lina har arbetat experimentellt med titremetrisk metod, kritiskt granska metoden och diskuterar felkällor. Utifrån det experimentella arbetet redovisar Lina vilken C-vitaminprodukt som ger “störst utdelning C-vitamin” för konsument. I Linas arbete redovisas också en teoretisk genomgång av behovet av C-vitamintillskott. Arbetet beskrivs i en mycket välskriven rapport som uppfyller kraven på en teknisk rapport.

För stipendiekommittén den 22 maj 2019
Krister Ström