skip to Main Content

Gösta Lindners Stipendium 2022

Mottagare av Gösta Lindners Stipendium 2022 är Alma Öberg, Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall för arbetet Utformning av provberedningsmetod för optimering av ljushet vid optisk mätning av mesa.

Mesa är ett kalciumkarbonatpulver vilket kan processas vidare och användas som fyllmedel i pappersindustrin. För att kunna nyttja detta är det viktigt att kunna mäta samma egenskaper hos mesan, framför allt dess ljushet. Att omvandla avfall till råvaror för nya användningsområden är ett led i att agera för ett cirkulärt samhälle.

Svenska Kemiingenjörers Riksförening, SKR, är en sammanslutning av kemiingenjörer med teknisk bakgrund och leddes under en följd av år av tekn.lic. Gösta Lindner. I samband med hans bortgång 1985 instiftades en fond vars avkastning skall utdelas med syftet att stödja kemiintresset i samhället med extra betoning på tekniska tillämpningar. Dessa stipendier ska företrädesvis tilldelas elever i gymnasieskolan med också grundskoleelever har möjlighet att få stipendium

För stipendiekommittén,
Michaël Grimsberg