skip to Main Content

Gratis för många svenska forskare att publicera open access i EFCE-tidskrifter

Foto: Free-Photos, Pixabay

Genom avtal mellan Elsevier och flera olika institutioner står det klart att många svenska forskare får publicera sina artiklar i en rad EFCE-tidskrifter (EFCE står för European Federation of Chemical Engineering) utan att betala publiceringsavgift, APC.

De tidskrifter som omfattas av avtalet är:

  • Chemical Engineering Research and Design
  • Education for Chemical Engineers
  • Food and Bioproducts Processing
  • Process Safety and Environmental Protection
  • Sustainable Production and Consumption

Bland de institutioner som har avtal med Elsevier finns Chalmers, Lunds universitet, Karolinska Institutet, Rise och Naturhistoriska riksmuséet. Läs mer här: EFCE Journals Flyer S