skip to Main Content

Grattis Erika – Bästa Kemilärare 2018

För andra gången i år utses Erika Sundelin från Boden till bästa läraren! Den här gången i kemi.

Erika Sundelin, Björknäsgymnasiet, Boden tilldelas Svenska Kemisamfundets pedagogiska pris till kemilärare för 2018. Det är Erikas elever som ligger bakom nomineringen där de bland annat skriver ”Erika är definitivt en av våra bästa lärare, hon har tydlig struktur på sina lektioner och skapar en miljö i sitt klassrum där alla känner sig välkomna.”

Pressmeddelande

Evelina Klang, NA16 är den av Erikas elever som skickat in nomineringen. Hon skriver bland annat; Erikas lektioner är verkligen jätteroliga, varierande och lätta att följa med i. Hon har en fantastisk struktur på sina genomgångar som uppskattas och man vet alltid vad som förväntas av en. Erika kan bryta av en genomgång med ett praktiskt demonstrera ett experiment eller visa med kroppen tips på hur man ska komma ihåg och skilja på ord. Hon blandar in humor på en lagom nivå i sina genomgångar vilket gör lektionerna roliga och man kommer ihåg bättre!

– Det är jätteroligt att det just är eleverna som nominerat Erika Sundelin. De har verkligen lagt sig vinn om att skriva en utförlig och genomtänkt nominering. Det känns att Erika är en omtyckt lärare, säger Helena Grennberg, ordförande i Svenska Kemisamfundet.

Kemilärare har stor betydelse för elevernas upplevelse av kemin och andra naturvetenskapliga ämnen. Flera undersökningar visar att om kemin i skolan ska bli spännande för eleverna så behöver undervisningen sättas in i ett sammanhang, gärna vardags- eller forskningsanknutet. Kemiläraren är nyckeln om fler unga ska bli intresserade av kemi, ett ämne som är en viktig del av vår allmänbildning och även betydelsefullt för utvecklingen av nya biobaserade material och hållbar utveckling.

– Ofta får vi höra att det är kemiläraren som varit den främsta inspirationskällan när det gäller det fortsatta studievalet på universitet och högskola, säger Helena Grennberg.

Att läraren är viktig för det fortsatta studievalet lyfts även fram av eleverna i nomineringen som skriver: Ni nämnde på Berzeliusdagarna att många framstående forskare har haft en lärare som en nyckelroll i sina framtida val, vi ser Erika som en sådan nyckelroll. Vi kan verkligen säga att hennes undervisning ger oss en rolig och positiv bild av kemi och alla dess möjliga forskningsområden att vi genast vill kasta oss ut som forskare.

Och Erika Sundelin måste verkligen vara en fantastisk lärare, inte bara i kemi. Tidigare i år tilldelades hon Ingvar Lindqvists lärarpris och då i biologi.

Om Kemisamfundets pedagogiska pris 2018
Kemisamfundets pedagogiska pris till skollärare utdelas till personer som genom en engagerande undervisning i grundskolan eller gymnasiet på ett påtagligt sätt har stimulerat elevernas intresse för kemin och dess tillämpningar. Erika Sundelin delar 2018 års pedagogiska pris för gymnasieskolan med Per Paulsrud på Lugnetgymnasiet Falun. I utmärkelsen ingår en prissumma på 10 000 kronor till respektive mottagare. Juryn består av Svenska Kemisamfundets styrelse.

Mottagare av priset de senaste fem åren:
2017 Thomas Claesson
2016 Hagar Hammam
2015 Tomas Sundqvist
2014 Anne-Marie Ericsson och Johannes Koch
2013 Maja Boger

Om Berzeliusdagarna
Svenska Kemisamfundet har anordnat Berzeliusdagarna sedan 1956. Syftet är att ge svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. Omkring 350 gymnasieelever deltar årligen i arrangemanget på Stockholms universitet, genom stipendier finansierade av skolor och näringsliv i hela Sverige. Duktiga forskare från svenska och utländska universitet och industrin håller korta, inspirerande föredrag om sin forskning, sin vardag och värdet av naturvetenskaplig utbildning. Mer information på www.berzeliusdagarna.se

För mer information eller intervju vänligen kontakta:
Agneta Sjögren, Svenska Kemisamfundet, 070-811 52 60, agneta.sjogren@kemisamfundet.se
Erika Sundelin, Björknäsgymnastet, erika.sundelin@boden.se
Helena Grennberg, Svenska Kemisamfundet, helena.grennberg@kemi.uu.se
Evelina Klang NA16, Björknäsgymnasiet Boden, evelina.klang00@gmail.com