skip to Main Content

GRATTIS!!!!!!

I år är det hundra år sedan IKEM:s föregångare Sveriges Kemiska industrikontor bildades. Den 14 juni 1917 valdes den första styrelsen och antogs de första stadgarna för den ideella föreningen. I november samma år blev Kemisk Tidskrift organ för Kem. I. K. eller Kemikontoret som föreningen kom att kallas.

Ett av de uttalade syftena med att samla den svenska kemiindustrin var att ”stödja den svenska kemiska industrien och dennas intressen” men också att ”stödja nya företags tillkomst”, något som är lika aktuellt i dag som för hundra år sedan.

–  När man fyller hundra år kan man lätt bli nostalgisk och välja att bara titta tillbaka. Det ville inte vi, säger Magnus Huss, vice vd och förbundsdirektör på IKEM.  Vi vill titta framåt i stället.

Vid 100-årsfirandet den 11 maj arrangerar IKEM därför en eftermiddag och kväll med fokus på framtiden. Med hjälp av yngre representanter från IKEM:s medlemsföretag kommer möjligheter och utmaningar för branschen i framtiden att diskuteras.

– Vi bildade helt enkelt en “Framtidsstyrelse”. Vår förbundsstyrelse fick välja ut en yngre person i sitt företag för uppdraget. Kriterierna var att det skulle vara en person som är engagerad och skulle kunna hjälpa oss att bland annat spana in i framtiden, berättar Magnus Huss.

En viktig framtidsindustri
Tillsammans med Kemisk Tidskrift distribuerades även Kemikontorets Meddelande. Kemiingenjören Otto Cyrén var ombudsman och redaktör. I första numret redogör han för kemiindustrins ställning i olika länder och om svensk kemiindustri skriver han ”Den kemiska industrien har inom vårt land alltför länge stått i skymundan, dess stora vikt och ekonomiska betydelse har ej tillräckligt uppskattats. Detta har först skett genom kriget.”

– Att kemiindustrin är viktig för Sverige gäller fortfarande. I dag står vi för 17 procent av Sveriges totala export. Kemiindustrins andel av svensk export är alltså större än både massa- och pappersindustrins och fordonsindustrins exportandelar, säger Magnus Huss.

IKEM:s mål är att kemiindustrin ska fortsätta utvecklas och växa i Sverige och därigenom bidra till samhällsutvecklingen. Utvecklingen i många andra branscher bygger på innovationer från kemiindustrin och även när det gäller omställningen till ett mer hållbart samhälle är kemibranschen viktig.

– Under de första hundra år har våra medlemsföretag och deras medarbetare bidragit med fantastiska innovationer och till att göra världen bättre på så många plan. Det ska vi stolt fortsätta att göra, säger Magnus Huss.

Vårt folk omkommer i brist på kunskaper
Även behovet av kemikunskaper förenar Sveriges Kemiska industrikontor och IKEM.

I första numret av Medlemsnytt beskriver Otto Cyrén livfullt vad bristande kemikunskaper kan leda till. ”De från fronten återvändande förklara, att vårt folk omkommer i brist på kunskaper” skriver han om att ingen i Engelska regeringen visste att man ur ister kan framställa glycerin som i sin tur kan användas för att tillverka nitroglycerin. England fortsatte därför exportera ister till Tyskland trots att de två länderna stred mot varandra i första världskriget.

För IKEM ligger fokus på att medlemsföretag ska ha tillgång till rätt kompetens, men det är även viktigt att barn och ungdomar ska tycka att kemi är spännande. I det arbetet spelar Allkemi en central roll. Ungdomsmagasinet innehåller spännande artiklar från kemins värld. Innehållet bygger på material som tidigare varit publicerat i Kemivärlden/Kemisk Tidskrift. Allkemi kommer ut en gång per termin. Ungdomar i årskurs 7-9 och på gymnasiet och deras lärare kan prenumerera utan kostnad.

– Kemisk Tidskrift var viktig när föreningen bildades. Nu är vi inte längre en av parterna bakom tidningen, men den är fortfarande en viktig nyhetskanal för kemi-Sverige, avslutar Magnus Huss