skip to Main Content

Grattis Lisbeth – Arrheniusplaketten!

Arrheniusplaketten till professor vid Chalmers som brinner för att förverkliga bioekonomins möjligheter

Professor Lisbeth Olsson vid institutionen för biologi och bioteknik på Chalmers, Göteborg tilldelas Arrheniusplaketten 2018 för hennes insatser inom bioekonomi. Hennes forskningsområde är industriell bioteknik och hon designar enzymer och mikroorganismer till processer vid vilka biomassa omvandlas till bränsle, kemikalier och material. Hon lägger fokus på att förstå de underliggande enzymatiska reaktioner i de processer hon undersöker. En av drivkrafterna för arbetet är att det kan bidra till en mer hållbar värld.

Medaljöverlämnandet sker tisdagen den 20 november kl 18:00 i KA, Kemihuset, Chalmers.
(Kemigården 4)

Medaljören kommer att hålla föredraget – Enzymer och mikroorganismer i bioekonomins tjänst

Fotograf: Jan-Olof Yxell, Chalmers

Pressmeddelande Arrheniusplaketten 2018

Faktablad Arrheniusplaketten