skip to Main Content

Grattis Per – årets bästa kemilärare

Lugnetgymnasiet Falun, har tilldelats Svenska Kemisamfundets pedagogiska pris 2018.

Per Paulsrud, Lugnetgymnasiet i Falun tilldelas Svenska Kemisamfundets pedagogiska pris till kemilärare för 2018. Det är Pers elever som ligger bakom nomineringen där de bland annat skriver ”Med sin inspirerande inställning, motiverande ord och ständiga humor väcker han ett intresse i oss att utveckla våra kemikunskaper och vad man kan åstadkomma med kemiska verktyg.”

Pressmeddelande

Det kanske är magister Pers årliga hemmagjorda glass på yoghurt och flytande kväve, hans kemiska förklaringar till våra ungdomliga humörsvängningar eller hans introduktion till kärlekens kemi under alla hjärtans dag som väckt det intresse vi har i hans ämne, skriver Pers elever i den nominering de skickat in till Kemisamfundet.

Själv framhåller Per gärna att i grunden finns arbete med baskunskaper och ett fokus på det laborativa arbetets betydelse för att förstå den kemiska världen. Den kombination av gedigna kunskaper, verklighetsanknytning och ett visst mått av lekfullhet som kännetecknar kemiundervisningen på Lugnetgymnasiet tror han både ger resultat kunskapsmässigt och leder till ett fortsatt intresse hos eleverna.

– Det är jätteroligt att det är Pers elever som nominerat honom, säger Helena Grennberg, ordförande i Svenska Kemisamfundet. De har satt ihop en både humoristisk och uppskattande text. Det märks verkligen att de gillar sin kemilärare.

Tora Bratt är den elev som skickat in nomineringen som hon skrivit med kamraterna Noor Salim och Oscar Widenfalk. De lyfter bland annat fram att Per även ger eleverna stöd utanför kemiklassrummet. Till exempel har flera elever med Pers hjälp nått framgångar i Kemiolympiaden. Utöver det låter han sina elever komma i kontakt med dagens forskning, genom att läsa aktuella vetenskapliga artiklar, resa till Tjärnö och besöka högskolor och universitet som exempelvis Chalmers och Karlstad universitet samt prenumerera på Allkemi. Dessutom uppmanar han sina elever att söka stipendium till Berzeliusdagarna.

Om Kemiolympiaden
Den Internationella kemiolympiaden är en världsomfattande kunskapstävling i kemi för gymnasieelever. Den har arrangerats årligen sedan 1969. Sverige, som var det första västlandet att vara med, har deltagit sedan mitten på 70-talet. Numera deltar bortemot 70 nationer i tävlingen. Mer information på www.kemiolympiaden.nu

Om Kemisamfundets pedagogiska pris 2018
Kemisamfundets pedagogiska pris till skollärare utdelas till personer som genom en engagerande undervisning i grundskolan eller gymnasiet på ett påtagligt sätt har stimulerat elevernas intresse för kemin och dess tillämpningar. Per Paulsrud delar 2018 års pedagogiska pris för gymnasieskolan med Erika Sundelin, Björknäsgymnasiet, Boden. I utmärkelsen ingår en prissumma på 10 000 kronor till respektive mottagare. Juryn består av Svenska Kemisamfundets styrelse.

Mottagare av priset de senaste fem åren:
2017 Thomas Claesson
2016 Hagar Hammam
2015 Tomas Sundqvist
2014 Anne-Marie Ericsson och Johannes Koch
2013 Maja Boger

Om Berzeliusdagarna
Svenska Kemisamfundet har anordnat Berzeliusdagarna sedan 1956. Syftet är att ge svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. Omkring 350 gymnasieelever deltar årligen i arrangemanget på Stockholms universitet, genom stipendier finansierade av skolor och näringsliv i hela Sverige. Duktiga forskare från svenska och utländska universitet och industrin håller korta, inspirerande föredrag om sin forskning, sin vardag och värdet av naturvetenskaplig utbildning. Mer information på www.berzeliusdagarna.se

För mer information eller intervju vänligen kontakta:
Agneta Sjögren, Svenska Kemisamfundet, 070-811 52 60, agneta.sjogren@kemisamfundet.se
Per Paulsrud, Lugnetgymnasiet, 0706432571, ppa02@skola.falun.se
Helena Grennberg, Svenska Kemisamfundet, helena.grennberg@kemi.uu.se
Tora Bratt NA15C Lugnetgymnasiet, 99tgo01@skola.falun.se