skip to Main Content

Gunnar Starck medalj 2021 till Karolina Broman vid Umeå universitet

Karolina Broman mottar Gunnar Starckmedalj av Agneta Norén vid Stockholms universitet.

Gunnar Starck medaljen till Karolina Broman vid Umeå universitet

“För hennes framstående pedagogiska verksamhet på olika utbildningsnivåer, som förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande och framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden. Karolina Broman har med lång och engagerad verksamhet inom kemiutbildning i Sverige utvecklats till en tongivande pedagog med olika pedagogiska projekt och inriktningar vilket gör att hon är en mycket meriterad kandidat för Gunnar Starck-medaljen. Karolina disputerade 2015 med avhandlingen Chemistry: content, context and choices: towards students’ higher order problem solving in upper secondary school (avhandling ORCID-id: 0000-0002-7688-651X) på Umeå universitet, Department of Science and Mathematics Education. I sin fortsatta lektorsanställning (excellent lärare) har hon verkat pedagogiskt aktiv både nationellt och internationellt. Hon har haft siktet på flera utbildningsnivåer, högstadieelever (DinKemi) gymnasieelever, universitetsstuderanden (Punktumprojektet), lärarutbildning jobbat med kontextbaserad lärande, flippat klassrum samt det digitala läromedlet (DinKemi). Karolina har alltid varit i framkant med nya pedagogiska verktyg, dessutom har hon också varit en flitig skribent i nationella som internationella tidskrifter. Förutom det direkta pedagogiska arbetet finns hon med i många uppdragssammanhang som KRCs styrelse, uppdrag inom Kemisamfundet (tex Berzeliusdagarnas lärarsamling), ledamot i Svenska Nationalkommittén för kemi, Vice Chair for Western Europe i EuChemS division of Chemistry Education. Karolina Broman har under årens lopp deltagit med artiklar i Kemisk Tidskrift och NorDiNa, medverkat med presentationer på ett flertal lärarkonferenser samt anordnat lärarfortbildningsdagar för kemilärare. Hon är en mycket drivande och engagerande positiv kraft, en värdig följeslagare i Gunnar Starcks anda”.