skip to Main Content

Gunnar Starck-medaljen till Olle Matsson, Uppsala

PRESSMEDDELANDE

27 januari 2020

Giftig berättarglädje ger medalj

Olle Matsson, professor i kemi vid Uppsala universitet, gymnasielärare och populärvetenskaplig författare med gift som specialitet tilldelas Kemisamfundets Gunnar Starck-medalj för framstående pedagogisk verksamhet på kemins område. Medaljöverlämnandet sker den 31 januari kl 15:45 vid de 65:e Berzeliusdagarna i Aula Magna på Stockholms universitet.

Fysikalisk-organisk kemi är det forskningsområde Olle Matsson, jämte undervisning i grundutbildning och forskarutbildning, ägnat huvuddelen av sitt yrkesmässiga liv åt. Numera är han seniorprofessor vid Uppsala universitet. Det är dock som populärvetenskaplig föreläsare och skribent på temat gifter som han gjort sig mest känd.

– Jag tycker att det är viktigt att göra vetenskap mer tillgänglig, begriplig och intressant för allmänheten, det handlar om samverkan med samhället – universitetets tredje uppgift utöver forskning och undervisning. Och så gillar jag mötet med människor, säger Olle Matsson som förklaring till sitt föreläsande och skrivande.

Men Olle Matsson är inte bara framgångsrik föreläsare, författare och professor. Under en tid lånades han även ut till Rosendalsgymnasiet i Uppsala.

– Olle Matssons pedagogiska gärning är unik. Professor, gymnasielärare och populärvetenskaplig föreläsare, en spännande mix som också visar på bredden av vad man kan ägna sig åt som kemist. Han är en värdig mottagare av Gunnar Starck-medaljen, säger Helena Grennberg, ordförande i Svenska Kemisamfundet.

Det är lätt att både lyssna på och läsa Olle Matsson när han berättar om de fiktiva giftmorden som han gör i sin första bok eller om gifternas roll i historien som han tar upp i sin andra bok. Gift fängslar, men det är inte bara ämnesvalet som skapar intresse. Olle Matsson lyckas göra naturvetenskap intressant och tillgängligt för alla.

Berzeliusdagarna – Sveriges största kemimöte för gymnasister

Genom Svenska Kemisamfundets Berzeliusdagar får svenska gymnasister en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med som kemist. Sedan 1956 genomförs arrangemanget varje år på Stockholms universitet. Stipendier finansierade av skolor och näringsliv gör att 350 elever från hela Sverige kan delta. Duktiga forskare från universitet och industri från både Sverige och andra länder håller korta, inspirerande föredrag om sin forskning, sin vardag och värdet av naturvetenskaplig utbildning.

 För mer information eller intervju vänligen kontakta:

Olle Matsson, Uppsala universitet, olle.matsson@kemi.uu.se, 070-857 8345
Agneta Sjögren, Svenska Kemisamfundet, agneta.sjogren@kemisamfundet.se, 070-811 52 60

Pressmeddelande som PDF